Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Stap 8: Ben eens eerlijk; wat ging er nou precies verkeerd?

“Wij maakten een lijst van alle mensen die wij schade berokkend hebben en werden bereid het met hen allen goed te maken.”

Dit is de stap van de eerlijkheid, vooral naar mezelf. In de kliniek dacht ik daar best nog makkelijk over. Daar was het niet zo moeilijk de schades te zien, dat lag er nogal dik bovenop. Vooral de ‘usual suspects’, de mensen die het dichtst bij me stonden en goed zagen wat er mis ging, hadden schade ondervonden: mijn vrouw, kinderen… enneh… mijn directe familie misschien… ? Veel verder kwam ik eigenlijk nog niet. En dat gaf niets, dit was immers pas stap 8 en daar was ik nog bij lange na niet aangekomen. Maar dat zou nog wel komen. En geloof me, dat kwam ook!

Naarmate ik verder kwam in mijn stappenwerk groeide mijn lijst. Vooral stap 4 en de wroklijsten vormden een vruchtbare basis, hoewel ik dat niet direct wilde zien. Mijn sponsor zette me op scherp door te zeggen: “Neem alle mensen die voorkomen in je stap 4 en waar je wrok tegen hebt ook maar op in je stap 8, tegen die tijd zien we wel…”. En dat schoot beter op: mijn lijst was in één klap dubbel zo lang geworden. Pas later zou ik begrijpen waarom mijn sponsor mij die opdracht gegeven had…

Nadat ik stap 7 afgerond had en een goed zicht had op mijn karakterfouten en hoe diep die zaten, begon me iets te dagen. Ik pakte de lijst van stap 8 erbij en realiseerde met dat ik alleen nog maar het eerste deel van stap 8 had gedaan: een lijst gemaakt. Mijn sponsor – niet geheel van realiteitszin verstoken – merkte dan ook fijntjes op: “ and here comes the tricky part…”. Inderdaad: bereid worden het met hen allen goed te maken.

Het bleek dat ik na de eerste 7 stappen toch wel geestelijk gegroeid was. Wat al een tijdje op de achtergrond aan me knaagde, was dat ik zelfs in situaties waarvan ik dacht dat ik part noch deel had aan de schades (heeeel veeeel mensen hadden mij namelijk heeeel veeeeel onrecht aangedaan!), ik toch wel degelijk een eigen aandeel had gehad. En in vele gevallen zelfs een heel fors aandeel: mijn scheiding, carrièrekansen die me door de neus geboord waren, vrienden die me in de steek hadden gelaten, personeel dat me bedonderd had… mijn hele wroklijst kwam op losse schroeven te staan.

Samen met m’n sponsor heb ik ook de hele wroklijst doorgenomen en in kaart gebracht wat mìjn aandeel in de schades was. MIJN aandeel! Dat is namelijk het enige waar ik verantwoordelijkheid voor kon nemen. En voor de rest? Dat kun je lezen in stap 9. AUW!

Zoals ik het nu zie, zou ik stap 8 dan ook willen omschrijven als:

“Clean, nuchter en bereidwillig overzie ik de problemen waarin ik verzeild ben geraakt en ik wil verantwoordelijkheid nemen voor mijn aandeel hierin.”


Lees alle 12 Stappen van Leo


 

Leo van Berkom
Leo van Berkom
Addiction Counselor

Leo is counselor voor onze cliënten, systemen en groepen. Hij verzorgt lectures, presentaties en voorlichting voor de ambulante en klinische behandelingen. Tevens ondersteunt hij met zijn expertise de nazorgtrajecten.

Lees alle blogs van Leo!
De 12 Stappen