Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Stap 7: Gedragsverandering, de actie

“Wij vroegen Hem nederig onze tekortkomingen weg te nemen.”

Stap 7 is weer de actiestap, voortvloeiend uit de voorgaande stap. Ik ging daadwerkelijk actief mijn gedrag veranderen. Maar niet alleen! ‘Hem’ uit deze stap wordt niet voor niets met een hoofdletter geschreven. Het verwijst naar de Hogere Macht, het besef dat ik dit proces niet alleen kan doorlopen maar dat ik daar hulp bij nodig heb. Want inmiddels was ik wel zo ver dat ik mij realiseerde dat mijn eigen gedrag mij niet verder bracht. Sterker nog: mij gevangen hield in mijn verslaving. “Waanzin is hetzelfde gedrag blijven herhalen, en dan andere uitkomsten verwachten”. Een uitspraak die aan Albert Einstein toegewezen wordt, maar wel degelijk uit het programma voortkomt.

Gedragsverandering is echter een taai proces. Dat red je niet met de aangeleerde vaardigheden uit de CGT of ACT gereedschapskist, zoals een incidenteel G-schema of functieanalyse. Dit zijn overigens uitstekende tools, maar met de korte aandacht spanne van de vroeg-herstellende verslaafde verwatert de motivatie al snel. Bovendien beschikte ik weliswaar over de juiste tools, maar probeerde ik nog wel eens een spijker in te slaan met een combinatietang… Dus het juiste gebruik van het juiste gereedschap moest ik ook nog leren. En dan vooral herhalen, herhalen, herhalen. Oefening baart kunst!

Actieve deelname aan het programma bleek de beste oplossing: contact met sponsor en fellows, sharen en goed luisteren tijdens de meetings naar hoe anderen dat deden, werkpunten formuleren, dankbaarheidslijstjes bijhouden en dagelijks werken aan stap 10/mijn balans om mijn gedrag consequent te monitoren bleken helpend om mijn nieuwe gedrag langzaam maar zeker in te slijpen. Dat kost tijd en moeite. Met vallen en opstaan, want het bleek geen lineair proces maar meer als de processie van Echternach: 3 stapjes vooruit, 2 achteruit en dan weer naar voren… Kwestie van de lange adem en door blijven gaan op de ingeslagen weg. En dat werkte voor mij het beste in een omgeving die met hetzelfde proces bezig was. Langzaam maar zeker leerde ik mij te binden, werd ik milder (vooral naar mezelf), slonk mijn ego en zelfs mijn irrationele angsten namen af: mijn leven werd meer en meer hanteerbaar. En daarmee werd mijn gebruik overbodig: het verloor langzaam maar zeker zijn functionaliteit.

Niet dat daarmee de kous af was. Ook na 15 jaar herstel speelt mijn oude gedrag me nog wel eens parten. Ik heb het alleen veel eerder in de gaten en weet dat ik dan een stapje extra moet doen. Niet dat dit qua gedrag altijd lukt, maar ik denk maar zo: het is beter nieuwe fouten te maken, dan oude fouten te blijven herhalen. Daar leer ik van. Ik heb de wijsheid niet in pacht en dat weet ik. Maar ik weet ook waar ik het kan halen!

Voor mij draait stap 7 dan ook vooral om:

“Ik kan mijn gedrag veranderen, maar dat kost tijd en ik kan het niet alleen.”


Lees alle 12 Stappen van Leo


 

Leo van Berkom
Leo van Berkom
Addiction Counselor

Leo is counselor voor onze cliënten, systemen en groepen. Hij verzorgt lectures, presentaties en voorlichting voor de ambulante en klinische behandelingen. Tevens ondersteunt hij met zijn expertise de nazorgtrajecten.

Lees alle blogs van Leo!
De 12 Stappen