Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Mijn dierbare is verslaafd aan gokken

Ben jij verslaafd aan gokken? Wij helpen!

Ik vermoed een gokverslaving, wat nu?

Als ‘naaste’ word je extra hard geraakt als je partner, familielid of vriend een gokverslaving heeft. Je wordt meegesleurd in een leven vol bedrog, relatie- en vertrouwensissues, financiële problemen, misschien moet je je huis wel uit of hebben je kinderen plotseling een onzekere toekomst. Er wordt regelmatig tegen je gelogen en je wordt gemanipuleerd. Dat voel je ook zo.

En ondanks dat je zelf geen gokverslaving hebt, heb je er zelf ook een groot probleem bij. Want ook jij bent je vrijheid kwijt, zit gevangen in de greep van verslaving. We zeggen niet voor niks “addiction is a family disease”: verslaving raakt het hele systeem, de hele omgeving. Daarom spelen de naasten een grote rol in ons programma. Niet alleen de gokverslaafde moet herstellen, maar zeker ook de omgeving om de verslaafde heen, voor wie de verslaving een totale verrassing geweest kan zijn.

Hoe herken je een gokverslaving?

Omdat er minder duidelijke (lichamelijke) klachten te zien zijn bij een gokverslaving dan bij, bijvoorbeeld, een alcohol- of cocaïneverslaving, kun je je soms afvragen of je het je misschien verbeeldt. Maar in de meeste gevallen is het geen verbeelding. Iemand die serieus gokt, kan zijn probleem namelijk lang en goed verborgen houden. Dat geldt voor alle mensen die verslaafd zijn. Daarbij speelt ook dat men in het algemeen niet graag praat over ‘verslaving’; op verslaving heerst een maatschappelijk taboe. Een verslaafde voelt ook veel schaamte en vraagt niet snel zelf om hulp. Dit is zeker bij gokverslaving zo, omdat gokverslaafden nog steeds de illusie hebben een grote winst te maken en daarmee uit de schulden/problemen te komen. Dat betekent ook dat op het moment dat het probleem boven water komt, er al ernstige schade is opgelopen en er (grote) problemen zijn ontstaan.

Om een gokverslaving goed te kunnen herkennen let je op de volgende signalen:

  • Geen inzicht geven in financiën;
  • Maakt nogal eens een afwezige indruk;
  • Altijd met geld bezig;
  • Is snel geïrriteerd;
  • Telefoon of laptop wordt snel afgesloten als iemand binnenkomt (stiekem gedrag);
  • Slaapproblemen, vermoeidheid;
  • Geheugenverlies;
  • Liegen, manipuleren, geheimzinnig doen;
  • Verstoorde relaties met partner, familie, gezin, vrienden, werkgever.

Wat doe je als jouw naaste een gokverslaving heeft?

Natuurlijk maak je je zorgen. Niet alleen om jouw naaste, maar vaak ook om jezelf en andere dierbaren. Je hebt je dierbare misschien al vaak aangesproken op zijn gedrag, maar er verandert niks. Jouw dierbare blijft ontkennen, probeert zich in bochten te wringen om het goed te praten. Maar jij weet: er klopt iets niet. De omgeving van een gokverslaafde ziet vaak eerder dat er een probleem is, dan de verslaafde zelf – die ontkent vaak, tot op het eind. Belangrijk om te onthouden is, dat jij weinig tot geen invloed hebt op het gedrag van de verslaafde. Waar jij wel invloed op hebt, is hoe jij jouw grenzen bewaakt en met jouw leven omgaat. Wat kun je nog meer doen?

1. Ga rustig in gesprek met elkaar

Schelden, dreigen of verwijten maken naar elkaar komt bij verslaving veel voor. Het is heel normaal en begrijpelijk om boos te worden wanneer je dierbare over de schreef gaat. Besef echter dat de ander aanvallen niet werkt. Het enige dat je bereikt is ruzie, waardoor jouw dierbare zich uiteindelijk nog slechter gaat voelen. En die negatieve gevoelens worden vaak weer als excuus gebruikt om nog meer te gaan gokken.

Een beter alternatief is om duidelijk te vertellen wat je dwarszit. Doe dat dan op een rustig moment van de dag. Vertel (zonder de ander te beschuldigen) wat de verslaving volgens jou met hem of haar doet en leg uit dat jij je zorgen maakt over het gokken.

2. Stel grenzen en wees concreet

Helaas is het zo dat in veel gevallen de verslaafde geen reden ziet om direct te veranderen. Jouw dierbare zit dan nog in de ontkenningsfase. De verslaving heeft hem of haar zo in haar macht dat hij of zij de nadelen van het gebruik niet inziet.

Om jouw dierbare toch te kunnen helpen is het belangrijk dat je grenzen stelt aan zijn of haar gedrag en je daar ook aan houdt. En dat is best lastig want iemand die verslaafd is zal liegen, bedriegen en manipuleren om te blijven gebruiken.

Zeg bijvoorbeeld: “als je nog 1 keer gokt dan mag je hier niet meer wonen.” Stel duidelijk en concreet de misstanden aan de haak waarvan jij vindt dat deze niet door de beugel kunnen (zoals stelen, geweld, liegen, afspraken niet nakomen, schulden maken, spijbelen) en verbind negatieve consequenties aan grensoverschrijdend gedrag. Het is belangrijk dat je de daad bij het woord voegt.

3. Tough Love (strenge zorg)

Wij weten uit ervaring dat je dierbare pas wil veranderen (stoppen met gokken) wanneer hij of zij zelf ervaart dat de negatieve gevolgen toenemen. Ouders, verzorgers of vrienden spelen hierbij een belangrijke rol. Op het moment dat je als naaste berust in het verslavingsgedrag, dan ondersteun je indirect de verslaafde in zijn of haar gebruik. Dat komt best vaak voor en dat begrijpen wij ook heel goed.

Je wilt namelijk je dierbare beschermen tegen de ellende die hij of zij zichzelf aandoet en dat doe je door diegene onderdak te verlenen, zijn of haar problemen op te lossen of een hand boven het hoofd te houden. Je wil je dierbare helpen maar ondertussen wordt de situatie alleen maar erger.

Een belangrijke tip is dan ook om de gevolgen van het gebruik bij de verslaafde te laten. Maatregelen kunnen zijn: de computer verwijderen, geld inhouden of stoppen met het verlenen van onderdak. Wij kennen talloze voorbeelden van situaties waarin een verslaafde zijn of haar leven te danken heeft aan een ouder/verzorger, partner, vriend(in) die uiteindelijk de deur dichttrok.

‘Tough love’ (strenge zorg is) noemen we dat. Laat je dierbare weten dat je er voor hem of haar zal zijn wanneer hij of zij besluit om te stoppen of hulp wil inschakelen. Maar dat je tot die tijd afstand neemt en maatregelen treft om jezelf en je dierbare te beschermen. Als je meer wilt weten over hoe je zoiets aanpakt, kan je ons daar altijd voor bellen.

“Wanneer een verslaafde door zijn of haar directe omgeving niet langer ondersteund wordt in het gebruik en de pijn steeds meer gaat voelen, dan neemt uiteindelijk de noodzaak tot verandering toe.”

Nogmaals, je hoeft je dierbare niet te laten vallen. Je kunt duidelijk aangeven dat je samen met de verslaafde op zoek wilt gaan naar hulp als hij of zij hiertoe bereid is. Realiseer je dat je jouw dierbare pas kunt helpen als die persoon ook geholpen wil worden. De verantwoordelijkheid ligt bij de verslaafde zelf. De ander moet eerst zelf inzien dat het zo niet langer kan en dat doel bereik je door grenzen te stellen en consequenties te verbinden aan schadelijk gedrag.

4. Professionele zorg die vergoed wordt door de zorgverzekering

Je hoeft het niet alleen te doen. Samen sta je sterker. Wij hebben jaren ervaring met verslavingsproblematiek. Onze hulp bestaat onder meer uit speciale programma’s voor familie en naasten. Wij helpen je en luisteren naar je. Daar zijn we voor. Dus bel ons met al jouw vragen, dan kijken we samen naar de beste oplossing.

Voorlichtingsmiddagen

Als naaste kun je bij ons terecht met alle vragen over (de behandeling van) verslaving! Na afloop van deze interactieve bijeenkomst ontvang je een uitgebreid informatiepakket. Geef je op!

Elke 3e dinsdagmiddag van de maand, van 15:00 tot 16:30 in Zwolle
Elke 1e woensdagavond van de maand, van 18:30 tot 20:00 in Eindhoven
Elke woensdagochtend van 11:00 tot 12:30 in Bussum

Wat doen wij speciaal voor jou – als naaste?

Zodra jouw naaste bij een traject start, bieden wij direct begeleiding bij en aandacht voor je verstoorde sociale én financiële situatie. Dat betekent dat wij direct contact hebben met externe schuldhulpbureaus en bewindvoerders, maar ook met maatschappelijk werk binnen SolutionS zelf. Wij beschikken over software om gokwebsites te blokkeren en maken, samen met de cliënt, een to do list. Deze lijst is praktisch uit te voeren, waardoor de drempels om te gokken enorm verhoogd worden. Dat gaat jou als naaste veel rust geven. Je kan ons daar altijd voor bellen.
Bel:  033 – 204 8550

ℹ️ Lees hier meer over het belang van het familieprogramma!
ℹ️ Lees meer over het familieprogramma