Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Huisartsen en POH-GGZ

Effectieve behandelingen van verslaving

Samenwerking huisarts, POH GGZ en SolutionS

Voor huisartsen en praktijkondersteuners bieden we de mogelijkheid om telefonisch te overleggen met één van onze verslavingsdeskundigen voor informatie en advies. Bel ons intake center: 033-204 8550.

Herkenning in de huisartsenpraktijk

De huisarts en de POH-GGZ spelen een belangrijke rol in de vroege signalering van middelenmisbruik en verslaving. Volgens onderzoek van het Partnership Vroegsignalering Alcohol is ongeveer 3 tot 10 procent van de patiënten in een gemiddelde huisartsenpraktijk probleemdrinker. Dit komt neer op zo’n 200 mensen bij een gemiddelde praktijkgrootte.

Sommige patiënten met een verslaving zoeken, uit zichzelf of op aandringen van hun omgeving, hulp bij u als arts. De meesten doen dit echter niet. Zij zullen zich bij u melden met andere klachten. De relatie tot de verslaving is hierbij niet altijd even duidelijk, sterker nog, verslaafden weten als geen ander hoe ze hun problematiek verborgen kunnen houden. Kleine aanwijzingen kunnen erop wijzen dat er mogelijk sprake is van een verslaving.

Bij een beginnende alcoholverslaving spelen bijvoorbeeld de volgende indirecte signalen een rol:

 • psychische en sociale problemen
 • slaapstoornissen
 • frequent gebruik van tranquillizers en hypnotica
 • klachten als vermoeidheid, tremoren, palpitaties, overmatig transpireren en maag-darmproblemen
 • regelmatige ongevallen
 • alcoholgeur of de aanwezigheid van andere sterke geuren ter maskering van de alcoholgeur
 • jicht

Veel van dit soort problemen komen ook voor als op zichzelf staande klachten of als symptomen van andere aandoeningen. Daarom is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat het ook symptomen van verslaving zouden kunnen zijn.

Diagnose

In veel gevallen zal een verslaafde patiënt niet uit zichzelf aangeven dat hij of zij met verslavingsproblematiek worstelt. Omdat zelfkritiek verdwijnt, zal iemand de verslaving vrijwel altijd ontkennen. Men denkt lange tijd dat het gedrag onder controle is, zelfs al wijst de praktijk anders uit.

Over het algemeen wordt er van uitgegaan dat iemand met een verslavingsprobleem zich alleen wil laten helpen als hij in vele opzichten aan de grond zit en geen enkele uitweg meer ziet. Voorbeelden van dit dieptepunt zijn: het kwijtraken van een baan, het verbreken van een relatie en het kwijtraken van huis en haard. Dit wordt ‘hitting rock bottom’ genoemd.

Soms zijn er directe signalen die u op het spoor van een verslaving brengen, zoals een (gemaskeerde) alcoholfoetor, aanwijzingen van derden of intoxicatie. Maar er zijn ook veel indirecte signalen die kunnen wijzen op verslaving.

De multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol van het Trimbos-instituut, noemt de volgende risico-indicatoren voor vermoeden van problematisch alcoholgebruik:

Sociale problemen

 • Relatieproblemen
 • Mishandeling
 • Criminele activiteiten
 • Financiële problemen
 • Werkproblemen als verzuim en ongevallen

Psychische problemen

 • Geheugenverlies en dementie
 • Stemmingsklachten
 • Hallucinaties
 • Automutilatie

Lichamelijke problemen

Algemeen

 • Moeheid
 • Malaise
 • Hyperventilatie
 • Overmatig transpireren
 • Gewichtsverandering
 • Foetor Alcoholicus

Maag- / darmstelsel

 • Refluxklachten
 • Gastritisklachten
 • Ulcuslijden
 • Malabsorptie
 • Palpabele lever
 • Pancreatitis

Hart / Longen

 • Hypertensie
 • Cardiomyopathie
 • Ritmestoornissen
 • Longinfecties

Zenuwstelsel

 • Hoofdpijn
 • Tremoren
 • Perifere Neuropathie
 • Spierpijnen, -zwakte en atrofie
 • Hyperreflexie
 • Insulten, epilepsie
 • Intoxicatie
 • Geheugenstoornissen

Bewegingsstelsel

 • Jicht
 • Fracturen

Urogenitaal stelsel

 • Seksuele problemen
 • Verminderde fertiliteit (man)
 • Menstruatiestoornissen

Huid

 • Littekens, brandwonden
 • Spider Naevi, Erythemateus en Oedemateus gezicht
 • Conjunctivale roodheid
 • Erythema Palmare

Laboratoriumponderzoek

 • MCV verhoogd
 • Gamma -GT verhoogd
 • ASAT (SGOT) en ALAT (SGPT) verhoogd
 • Urinezuur verhoogd

*  Lemmers, L., et al. (2007). Probleemdrinken aangepakt! Actieplan van het Partnership Vroegsignalering Alcohol. Utrecht:Partnership Vroegsignalering Alcohol.

Zorgaanbod en re-integratie

SolutionS is er in eerste instantie voor de patiënt, maar ook de omgeving van de patiënt speelt een grote rol in onze behandelingen. Niet alleen ter ondersteuning van de behandeling van de patiënt, maar ook zodat zij de gevolgen van de verslaving kunnen verwerken: ook voor hen begint een herstelproces. Tijdens de klinische- of ambulante of deeltijdbehandeling en gedurende het nazorgtraject wordt ook aandacht besteed aan de re-integratie van de patiënt, zowel in de maatschappij als in de arbeidsomgeving.

SolutionS maakt gebruik van geïntegreerde evidence based behandelmethodes, waarbij niet alleen het doseringsprobleem en de verslaving maar ook de sociale, arbeid gerelateerde en relationele aspecten van het leven meegenomen worden in de behandeling. Het opnieuw vorm geven van het leven, zowel thuis als op het werk wil SolutionS graag ondersteunen.

Een behandeling bij SolutionS gaat veel verder dan alleen therapie. Wij kijken niet alleen naar de verslavingsproblematiek, maar ook naar achterliggende oorzaken, zakelijk en privé, die invloed hebben op het verslavingsgedrag. Daarom bieden wij een uitgebreid familie- en partnerprogramma aan. Alles wordt in het werk gesteld om oude patronen te doorbreken. SolutionS-Center (onze verslavingskliniek in Voorthuizen) werkt tevens met een erkend terugval preventie programma. U kunt als arts of praktijkondersteuner GGZ, in overleg met uw patiënt, eveneens nauw betrokken worden bij het herstel en de gestelde doelen.

Het re-integratieprogramma start al tijdens de opname met het maken van een gedegen plan voor de toekomst. Na het behandeltraject volgen wij de patiënt en wordt hij of zij begeleid door een nazorgcounselor. Tevens heeft elke patiënt een toegewijde case manager, die ook als contactpersoon fungeert. Het nazorg traject staat onder toezicht van onze psychiaters en GGZ- psychologen.

Nascholing

Samenwerking verhoogt de kans op herstel voor onze patiënten. Wij delen om die reden graag onze expertise en jarenlange ervaring op het gebied van verslaving met huisartsen en POH-GGZ. Periodiek en op diverse locaties in Nederland organiseert SolutionS het informatie en educatieve seminar ‘Hulp bij Verslaving’. Dit seminar richt zich op het vergroten van de kennis en vaardigheden m.b.t. de diagnostiek en behandeling van patiënten met een verslaving, eventueel gecombineerd met een psychiatrische stoornis als verslavingsziekte. Deelname levert u drie accreditatiepunten op. Meer info.

Verwijzen

Rechtstreeks doorverwijzen voor een intakegesprek kan via Zorgdomein. Uw patiënt kan ook zelf via onze website of telefonisch een intakegesprek aanvragen. Een intakegesprek vindt plaats op 1 van onze locaties in Nederland.

Het zorgaanbod van SolutionS bestaat uit klinische behandeling (opname) in Voorthuizen of ambulante behandeling in Amsterdam, Amersfoort, Bussum, Eindhoven, Rotterdam, Sittard of Zwolle. Wij bieden bewezen effectieve behandelingen voor alcohol-, drugs-, en gokverslaving voor personen vanaf 18 jaar. Bij een klinisch of ambulant traject op maat wordt de huisarts of praktijkondersteuner (indien gewenst) op de hoogte gehouden. Lees meer over behandeling van verslaving.

Seminar ‘Hulp bij Verslaving’

Wist u dat SolutionS periodiek seminars organiseert over verslaving voor huisartsen en POH-GGZ. Deelname levert u drie accreditatiepunten op. Lees meer over het seminar.