Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Cannabisverslaving

Ben jij verslaafd aan drugs? Wij helpen!

Hulp bij verslaving aan wiet

Een wietverslaving wordt ook wel cannabisverslaving genoemd. Wiet en hasj zijn beide afkomstig van de cannabisplant en hebben de reputatie ongevaarlijk en niet verslavend te zijn. Maar wie vaak cannabis rookt, vindt in blowen een manier om met problemen om te gaan. Er kan dan sprake zijn van een serieuze verslaving.

Een verslaving aan wiet of hasj is een veelvoorkomende vorm van drugsverslaving. Uit cijfers van de Nationale Drug Monitor (Trimbos) blijkt het percentage volwassenen dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt  tussen 2022 (7,8%) en 2023 (7,6%) ongeveer gelijk is gebleven. Vergeleken met de eerste meting in 2015 (6,7%) lag het laatste-jaar-gebruik hoger in 2023. 

Circa 150.000 Nederlanders (ruim 1%) blowt (bijna) dagelijks. Een verslaving aan cannabis ontstaat sluipenderwijs en gaat vaak gepaard met een verslaving aan tabak. Dat komt doordat de wiet of hasj in een joint vaak samen met tabak wordt gerookt.

Een wietverslaving kan al op jonge leeftijd beginnen en komt meestal voort uit recreatief gebruik. Zo kan iemand samen met anderen een joint roken om met softdrugs te experimenteren, waarna het blowen steeds meer een gewoonte wordt om tijdelijk in een ontspannende roes te belanden. Na verloop van tijd ontdekt de gebruiker dat meer cannabis nodig is om dagelijks goed te functioneren. De omgeving bespeurt dan onder meer gedragsverandering, waaronder toenemend sociaal isolement en plichtsverzuim.

Oorzaken en kenmerken cannabisverslaving

In het geval van cannabis is nieuwsgierigheid vaak een reden om de drugs te proberen. Wiet en hasj hebben de reputatie relatief ongevaarlijk te zijn – althans in vergelijking met harddrugs. De grote beschikbaarheid in Nederland zorgt dat bijna de helft van de 15-jarige scholieren wel eens met cannabis in aanraking is gekomen. Eenmaal bekend met het effect, kan het om uiteenlopende redenen verleidelijk zijn om vaker te gebruiken.

Het ontspannende effect van wiet en hasj zorgt dat deze middelen steeds vaker worden gebruikt als slaap- of kalmeringsmiddel. Ook zien gebruikers de roes die cannabis oplevert als manier om de dagelijkse werkelijkheid te ontvluchten. Problemen zoals stress of burn-out verschijnselen verdwijnen tijdelijk naar de achtergrond en maken plaats voor een prettig gevoel.

Net als bij andere drugs is echter ook sprake van bijwerkingen. Zo kan het gebruik van wiet of hasj leiden tot angstaanvallen (dit staat ook wel bekend als een bad trip en overkomt vooral beginnende gebruikers), hartkloppingen, depressieve gevoelens, duizeligheid, spiertrekkingen en hevige misselijkheid. Ook is het reactie- en coördinatievermogen minder en verslechtert het geheugen. Na uitwerking van de cannabis treden vaak vermoeidheid, rusteloosheid, slapeloosheid en prikkelbaarheid op. Hierdoor is de verleiding aanwezig om nog eens te gebruiken.

Wanneer is iemand verslaafd aan wiet of hasj?

We spreken van een cannabisverslaving als sprake is van minimaal een van onderstaande punten:

 • De gebruiker heeft geen regie en controle meer over het cannabisgebruik
 • De consequenties van het gebruik belemmeren een goed dagelijks functioneren

Symptomen van een cannabisprobleem

 • Het cannabisgebruik heeft een negatieve invloed op de thuis- en werksituatie, door bijvoorbeeld te laat te komen of het huishouden te verwaarlozen
 • Gebruik van cannabis in situaties waarin dat gevaarlijk is, bijvoorbeeld in het verkeer
 • In aanraking komen met justitie door cannabisgebruik, bijvoorbeeld door rijden onder invloed
 • Het blijven blowen, ondanks de negatieve invloed op relatie, werk en leven

Symptomen van een cannabisverslaving

 • Er is steeds meer cannabis nodig om hetzelfde effect te krijgen
 • Er is een wens of poging gedaan om te stoppen, maar zonder succes
 • Het blowen neemt veel tijd in beslag
 • Iemand gebruikt meer en vaker cannabis dan hij of zij zou willen
 • Als de gebruiker mindert met blowen, voelt hij of zij zich ziek
 • Iemand blijft cannabis gebruiken, ondanks het besef dat hierdoor psychische en/of lichamelijke problemen ontstaan
 • Het cannabisgebruik heeft een negatief effect op werk, sport, relatie en contact met niet-blowende vrienden en familie

Van wietmisbruik naar verslaving

Zodra er sprake is van dagelijks gebruik van wiet of hasj, ligt het gevaar van een verslaving op de loer. Een wietverslaving ontwikkelt zich op drie gebieden:

1. Psychische gevolgen van wietverslaving

Een cannabisverslaving leidt bij sommige gebruikers tot geheugen- en concentratieproblemen en depressieve gevoelens. Ook bestaat er (met name bij veel blowen op jonge leeftijd) een vergrote kans op aandoeningen zoals schizofrenie en psychoses. Het combineren met andere middelen kan deze risico’s versterken.

2. Lichamelijke gevolgen van wietverslaving

Het roken van wiet of hasj is schadelijk voor de longen, ook als het zonder tabak wordt gerookt. De neerslag van teer in de longen is bij het roken van een joint tot 5 keer groter dan bij een normale sigaret. Ook vergroot cannabis de kans op hartkloppingen, flauwvallen, een klaplong, (tijdelijke) onvruchtbaarheid en een daling van de bloeddruk.

3. Sociale gevolgen van wietverslaving

Een wietverslaving leidt vaak tot lusteloosheid, futloosheid, onverschilligheid en passiviteit. De gebruiker onderneemt minder sociale activiteiten en kiest er steeds vaker voor om thuis alleen te blowen. Contacten met familie en vrienden verminderen, doordat het cannabisgebruik een steeds belangrijker prioriteit wordt in het leven.

Hulp bij het overwinnen van cannabisverslaving

Het toegeven van een wietverslaving is niet makkelijk. Nog minder makkelijk is het om deze drugsverslaving te overwinnen. Ken jij iemand in je omgeving die verslaafd is aan cannabis, of heb jij zelf een probleem? Neem dan direct contact met ons op!