Top

Disclaimer & Privacy

SolutionS Center / Disclaimer & Privacy

Disclaimer

SolutionS spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij er naar dat alle informatie op deze site juist en volledig is. Mochten er desondanks kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de gegevens voorkomen, dan aanvaardt SolutionS geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. SolutionS behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u op de website invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanvraag intakegesprek, aanvraag brochures, contactformulier) heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven.

Wij gebruiken externe advertentietechnologieën (Display Advertising, Google analytics, Demographics and Interest Reporting) om inzicht te krijgen in het gedrag en het profiel van bezoekers op onze website. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen via netwerk van Google van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Alle informatie die verzameld wordt via Google Analytics is niet persoonlijk identificeerbaar.
U kunt ten alle tijde uw gedeelde informatie aanpassen door uw Google Display Advertising settings aan te passen.

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen, wordt door SolutionS gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens zullen niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen worden verschaft. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u die in uw internet browser uit te zetten.

Intellectuele eigendomsrechten

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SolutionS, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
Toestemming kunt u aanvragen bij:

SolutionS
afdeling Marketing
Apeldoornsestraat 131
3781 PM Voorthuizen
of per e-mail: marketing@solutions-center.nl