Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Over ons

Wij zijn al meer dan 20 jaar dé expert in de verslavingszorg.

SolutionS Verslavingszorg en meer

SolutionS is zowel de oudste particuliere verslavingszorginstelling, alsook de meest ervaren instelling. Met onze effectieve aanpak en de expertise van onze gespecialiseerde artsen en medewerkers, kunnen we cliënten de best mogelijke zorg bieden – om hun verslavingsproblemen te overwinnen. Daarbij is de inzet van ervaringsdeskundigen cruciaal.

Het doel van elke afzonderlijke behandeling bij SolutionS is het doorbreken van verslaving of normalisering van gedrag. Daarbij mag je van ons altijd integriteit, discretie, een persoonlijke aanpak en kwaliteit verwachten. Vier begrippen die al meer dan 20 jaar kenmerkend zijn voor ons.

Over verslaving en onze aanpak

Verslaving is een ernstige hersenziekte die sociale-, financiële- en gezondheidsproblemen veroorzaakt. Het doorbreken van verslaving is heel lastig. Hoe hard je ook probeert te stoppen, uiteindelijk zak je steeds maar dieper in de ellende.

Gelukkig is herstel wel mogelijk. SolutionS biedt de beste behandeling die in Nederland verkrijgbaar is op het gebied van verslavingszorg. Als specialist weten we wat er gedaan moet worden om verslaving te overwinnen. We zijn blij en trots dat onze zorg door onze ex-cliënten als uitstekend wordt gewaardeerd (bron: Zorgkaart Nederland). Dit mooie resultaat bereiken wij door continu onze zorg te verbeteren en onze kennis te verbreden. Nieuwe kennis passen we direct toe in de praktijk.

Onze aanpak is veelomvattend en heel effectief. We gaan met al onze cliënten aan de slag op mentaal, spiritueel en lichamelijk gebied. Een belangrijke leidraad die we volgen is het 12 Stappen Minnesota Model waarmee je handvatten krijgt om je eigen herstel te bevorderen. Ons team bestaat uit specialisten en ervaringsdeskundigen die cliënten op een persoonlijke manier bijstaan.

De meest intensieve vorm van zorg die we bieden is opname in onze afkickkliniek in Voorthuizen. Daarnaast bieden we verschillende vormen van deeltijdbehandelingen (ambulant en intensieve deeltijd) waarbij je werk, studie en/of andere activiteiten kunt blijven voortzetten.

Bij de behandeling vinden wij het belangrijk dat cliënten bij ons een veilige plek vinden, waar we samen aan herstel kunnen werken. Het weer vinden van een stabiel evenwicht en weer normaal contact hebben met de familie en vrienden is voor herstel heel belangrijk.

Een behandeling bij SolutionS gaat dan ook verder dan alleen therapie. Er wordt niet alleen gekeken naar de verslaving zelf maar ook naar achterliggende oorzaken die invloed hebben op het verslavingsgedrag. Daarnaast bieden wij een uitgebreid familie-, partner- en nazorgprogramma aan om familie en naasten te helpen bij het omgaan met verslaving. We weten dat verslaving veel (emotionele) schade en problemen veroorzaakt. In ons familieprogramma geven we daarom steun aan naasten en motiveren we cliënten extra om aan herstel te werken.

We zijn een erkende GGZ instelling – specifiek voor verslavingszorg

SolutionS is een door de overheid erkende GGZ-instelling met WTZA vergunning, gespecialiseerd op het gebied van verslavingszorg. Deze status zorgt ervoor dat de kosten voor behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering. We bieden professionele behandelingen voor iedereen vanaf 18 jaar.

SolutionS staat voor beschikbaarheid van zorg en korte wachttijden

Steeds meer mensen zien in dat met een professionele – en een op de persoonlijke problematiek toegesneden behandeling – de kans van slagen aanzienlijker groter wordt. Essentieel is hierbij dat, op het moment dat men om hulp vraagt, deze hulp ook daadwerkelijk direct geboden wordt. Na een intakegesprek kun je vrijwel direct starten met een behandeling. Bekijk hier onze korte wachttijden.

Trends in de maatschappij – onze betrokkenheid

Er rust helaas nog steeds een groot taboe op het hebben van een verslaving. Schaamte speelt hierbij een grote rol, waardoor het voor velen lastig is om tijdig hulp in te schakelen. Het kan jaren duren voordat iemand toegeeft dat hij of zij een verslavingsprobleem heeft en dit probleem niet zelf kan oplossen. Lang denkt men er op eigen wil en kracht mee te kunnen stoppen. Daarnaast is het in onze westerse cultuur niet gewoon om hulp te vragen bij mentale problemen. Hierdoor worstelen mensen onverantwoord lang – met alle gevolgen van dien – terwijl adequate hulp voorhanden is.

Daarnaast nemen verslavingsproblemen helaas alleen maar toe. De Benelux telt inmiddels geschat 2,5 miljoen mensen die afhankelijk zijn van alcohol, drugs, medicijnen of gokken (bron). De steeds hogere eisen die worden gesteld aan mensen, de snelheid van omschakeling, de moordende competitie zowel in- als extern en de economische spanningen, leiden vaak tot stress en burn-out gevoelens waarvoor een uitweg wordt gezocht. Dikwijls wordt de uitweg gevonden in alcohol, drugs, gokken of medicijnen.

Ondertussen is wetenschappelijk aangetoond dat er een genetische aanleg bestaat voor afhankelijkheid van bijvoorbeeld alcohol en drugs. Verslaving is een biologische, psychologische en sociale aandoening. Het zijn deze drie assen die elkaar beïnvloeden. Verslaving is een ziekte die zich niet beperkt tot één terrein, het lichaam of de geest, maar samenhangt met meerdere domeinen in het leven van een verslaafde.

SolutionS trekt zich het lot van verslaafden en hun familie en naasten erg aan. Daarom wil SolutionS een bijdrage leveren aan het beperken van de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de samenleving, als gevolg van toenemend verslavingsgedrag. Wij doen dit door het geven van voorlichting, actief bijdragen aan openbare programma’s en discussies en door het organiseren van bijeenkomsten over verslavingsproblematiek. Ook bieden wij nascholing aan voor huisartsen en praktijkondersteuners GGZ waarbij we onze kennis en expertise delen.

SolutionS steunt verder initiatieven op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Door de samenwerkingsverbanden met onder andere het IVO, de Universiteit van Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum en het Meander Medisch Centrum draagt SolutionS bij aan verschillende onderzoeken op het gebied van verslaving.