Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Familieprogramma

Ben jij verslaafd? Wij helpen!

Familieprogramma

Familie wordt betrokken bij de behandeling en nazorg

Wanneer er binnen een gezin of familie één of meer personen zijn met verslavingsproblemen, dan heeft dit altijd zijn weerslag op de andere leden.

Elk gezins- / familielid heeft recht op ondersteuning en hulp; niet alleen degene met de verslaving. Het is van groot belang om als naasten te kunnen praten met lotgenoten, het helpt bij het versterken van jouw grenzen en ondersteunt bij het hebben van de juiste mindset. Een gesprek met lotgenoten is niet belastend maar zorgt voor heling in het proces wat ook de naasten hard nodig hebben.

Bij SolutionS wordt de familie van onze cliënten nauw betrokken bij de behandeling; zowel tijdens de kliniekopname en het aansluitende ambulante nazorgtraject als gedurende het ambulante en intensieve deeltijd traject. SolutionS noemt dit het familieprogramma.

Speerpunten familieprogramma

De nadruk van het familieprogramma ligt op de volgende punten:

Speerpunt 1: Begrip
Speerpunt 2: Praten
Speerpunt 3: Gewoonten

Het creëren van een maximaal begrip voor verslaving als ziekte en de specifieke verslaving van de hoofdpersoon in het bijzonder. Met als gevolg dat de familie een helder inzicht krijgt in de consequenties op zowel het lichamelijke als het geestelijke vlak.

De familieleden worden gestimuleerd om te praten over de ingrijpende gevolgen van de verslaving op hun eigen leven. Ondersteuning geldt voor elk individueel familielid, maar ook voor het gezin als geheel.

Soms kan het doorbreken van bepaalde gewoonten en patronen binnen de gezinsdynamiek noodzakelijk blijken om de verslaafde de beste kans op herstel te geven. De counselors van SolutionS zijn erop getraind deze patronen te herkennen en te behandelen om zo de gezinsverhoudingen weer in balans te brengen.

Het familieprogramma

Het familieprogramma bestaat uit verschillende bijeenkomsten voor de naasten. Wanneer de cliënt is opgenomen in de kliniek, wordt de familie geadviseerd om naar de educatiemiddag te komen. Deelname hieraan is belangrijk en vormt de start van het familieprogramma. In een later stadium van de behandeling neemt de familie deel aan de familiedag. Daarvoor worden zij persoonlijk uitgenodigd door de counselor van de cliënt. Nadat de cliënt de kliniek verlaat, start het nazorgtraject (de aansluitende ambulante behandeling). Ook bij dit deel van de behandeling worden familieleden of naasten betrokken.

Hieronder worden de verschillende bijeenkomsten beschreven.

Educatiemiddag

Gedurende de opname van de cliënt is iedere naaste welkom op de Educatiemiddag. Tijdens deze Educatiemiddag krijg je uitleg over de ziekte verslaving en ons behandelprogramma. Vanzelfsprekend kun je ook vragen stellen. Je bent van harte welkom op deze middagen.

Wanneer:

  • Elke maandag online
  • Elke woensdag van 15:00 tot 17:00 in Bussum
  • Elke 1e dinsdag van de maand van 14:00 tot 17:00 Zwolle
  • Elke 2e dinsdag van de maand van 18:30 tot 20:30 in Rotterdam
  • Elke 4e woensdag van de maand van 18:30 tot 21:00 in Eindhoven

Voorlichtingsdagen

SolutionS verzorgt wekelijks een interactieve voorlichting, waar je terecht kunt met al jouw vragen over verslaving. Tijdens deze bijeenkomst wordt het ontstaan en de behandeling van verslaving uitgelegd. Na afloop ontvang je per e-mail een uitgebreid informatiepakket. Er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden en je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig.

Wanneer:

  • Elke 3e dinsdagmiddag van de maand, van 15:00 tot 16:30 in Zwolle
  • Elke 1e woensdagavond van de maand, van 18:30 tot 20:00 in Eindhoven
  • Elke woensdagochtend van 11:00 tot 12:30 in Bussum

Groepsmeetings / familieavond nazorg en/of ambulant

Wanneer binnen een gezin of familie één of meer personen met verslavingsproblemen zijn, dan heeft dit altijd zijn weerslag op de andere gezinsleden. Elk gezins- en /of familielid heeft recht op ondersteuning en hulp; niet alleen degene met de verslaving.

Het is van groot belang om als naasten te kunnen praten met lotgenoten. Het helpt bij het versterken van uw grenzen en ondersteunt u bij het hebben van de juiste mindset. Een gesprek met lotgenoten is niet belastend, maar zorgt voor heling in het proces dat ook de naasten hard nodig hebben.

Nieuwe cliënten en hun naasten kunnen voor de duur van het behandeltraject van de cliënt deelnemen aan de groepsmeetings van SolutionS. Deze avonden worden nu online gehouden. Wanneer je je aanmeld via info@solutions-center.nl ontvang je hiervoor een Zoom link.

Wanneer:

  • Elke 4e donderdagavond van de maand, van 18:30 tot 20:30 online via Zoom