Familieprogramma

SolutionS Center / Hulp bij verslaving / Familieprogramma

Familie wordt betrokken bij de behandeling en nazorg

Wanneer er binnen een gezin of familie één of meer personen zijn met verslavingsproblemen, dan heeft dit altijd zijn weerslag op de andere leden.

Elk gezins- / familielid heeft recht op ondersteuning en hulp; niet alleen degene met de verslaving. Het is van groot belang om als naasten te kunnen praten met lotgenoten, het helpt bij het versterken van jouw grenzen en ondersteunt bij het hebben van de juiste mindset. Een gesprek met lotgenoten is niet belastend maar zorgt voor heling in het proces wat ook de naasten hard nodig hebben.

Bij SolutionS wordt de familie van onze cliënten nauw betrokken bij de behandeling; zowel tijdens de kliniekopname en het nazorgtraject als gedurende het ambulante en intensieve deeltijd traject. SolutionS noemt dit het familieprogramma.

Speerpunten familieprogramma

De nadruk van het familieprogramma ligt op de volgende punten:

  1. Het creëren van een maximaal begrip voor verslaving als ziekte en de specifieke verslaving van de hoofdpersoon in het bijzonder. Met als gevolg dat de familie een helder inzicht krijgt in de consequenties op zowel het lichamelijke als het geestelijke vlak.
  2. De familieleden worden gestimuleerd om te praten over de ingrijpende gevolgen van de verslaving op hun eigen leven. Ondersteuning geldt voor elk individueel familielid, maar ook voor het gezin als geheel.
  3. Soms kan het doorbreken van bepaalde gewoonten en patronen binnen de gezinsdynamiek noodzakelijk blijken om de verslaafde de beste kans op herstel te geven. De counselors van SolutionS zijn erop getraind deze patronen te herkennen en te behandelen om zo de gezinsverhoudingen weer in balans te brengen.

Het familieprogramma

Het familieprogramma bestaat uit verschillende bijeenkomsten voor de naasten. Wanneer de cliënt is opgenomen in de kliniek, wordt de familie geadviseerd om naar de educatiemiddag in de kliniek te komen. Deelname hieraan is belangrijk en vormt de start van het familieprogramma. In een later stadium van de behandeling neemt de familie deel aan de familiedag. Daarvoor worden zij persoonlijk uitgenodigd door de counselor van de cliënt. Nadat de cliënt de kliniek verlaat, start het nazorgtraject (de aftercare). Ook bij dit deel van de behandeling worden familieleden of naasten betrokken.

Hieronder worden de verschillende bijeenkomsten beschreven.

 


Educatiemiddag

Wanneer: Elke woensdag van 14:00 tot 17:00
Locatie: Vaartweg 92, Bussum / online
Aanmelden: secretariaat@solutions-center.nl of 033 – 204 85 50

Gedurende de opname van de cliënt is iedere naaste welkom op de Educatiemiddag. Deze wordt elke woensdag van 14.00 tot 17.00 uur georganiseerd op de Vaartweg 92, te Bussum. Tijdens deze Educatiemiddag krijg je uitleg over de ziekte verslaving en ons behandelprogramma. Vanzelfsprekend kun je ook vragen stellen. Je bent van harte welkom op deze middagen.

Je kunt je aanmelden bij het secretariaat van SolutionS via e-mail: secretariaat@solutions-center.nl of via ons telefoonnummer: 033 – 204 85 50


Familiedag

Wanneer: Op uitnodiging, naarmate de behandeling vordert, van 09:30 tot 18:30
Locatie: SolutionS Center
Aanmelden: je ontvangt een uitnodiging

De Familiedag voor naasten vindt plaats in een later stadium van de behandeling in het SolutionS Center en begint om 09.30 uur en duurt tot 18.30 uur. Tijdens de Familiedag proberen wij je te helpen in jouw interactie met de verslaafde, zodat je beter weerstand kunt bieden aan het eenzijdige appèl dat steeds op je gedaan wordt. Wij willen je helpen jouw bewustzijn verder te ontwikkelen, zodat je je vrij voelt te kiezen voor jezelf, zonder overdreven schuldgevoel. In het programma is er ruimschoots de gelegenheid voor de deelnemers om ervaringen uit te wisselen, steun te vinden en het gevoel van isolement te verkleinen. In overleg met de cliënt worden twee personen uitgenodigd voor deze dag. Je wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd door de receptie van de kliniek.

Indien je vragen hebt, kun je een e-mail sturen naar: receptie@solutions-center.nl of contact opnemen via ons telefoonnummer: 033 – 204 85 50


Familiemeeting SolutionS Center

Wanneer: Donderdagavond op de oneven weken van 19:30 tot 21:00
Locatie: SolutionS Center in Voorthuizen
Aanmelden: receptie@solutions-center.nl of 033 – 204 85 50

Donderdagavond op de oneven weken van 19:30 tot 21:00 uur is er voor de naasten van cliënten die op dat moment in de kliniek verblijven de mogelijkheid om deel te nemen aan de familieavond. Deze bijeenkomsten staan in het teken van ondersteuning en (h)erkenning van lotgenoten en vinden plaats in het Witte Huis op het terrein van SolutionS Center in Voorthuizen.

Let op: als de meeting via ZOOM verloopt, ontvang je hiervoor een mail met link!

Je kunt je vooraf aanmelden bij de receptie van SolutionS Center via e-mail: receptie@solutions-center.nl. Meld je tijdig aan zodat wij een inschatting kunnen maken van de te verwachten opkomst.


Groepsmeetings/familieavond Aftercare en/of ambulant

Wanneer: Wisselende dagen
Locatie: Wisselende locaties / online
Aanmelden: zorgplanburo@solutions-center.nl of 033 – 204 85 50

Wanneer binnen een gezin of familie één of meer personen met verslavingsproblemen zijn, dan heeft dit altijd zijn weerslag op de andere gezinsleden. Elk gezins- en /of familielid heeft recht op ondersteuning en hulp; niet alleen degene met de verslaving.

Het is van groot belang om als naasten te kunnen praten met lotgenoten. Het helpt bij het versterken van uw grenzen en ondersteunt u bij het hebben van de juiste mindset. Een gesprek met lotgenoten is niet belastend, maar zorgt voor heling in het proces dat ook de naasten hard nodig hebben.

Nieuwe cliënten en hun naasten kunnen voor de duur van het behandeltraject van de cliënt deelnemen aan de groepsmeetings van SolutionS. Deze avonden worden eens per week georganiseerd, afwisselend in Amersfoort of Eindhoven.

 

Locatie

Jun Jul Aug Sep Okt Nov

Amersfoort
Piet Mondriaanlaan 52

Woensdag
18.30 tot 20.00 uur

23 21 18 15 13

Eindhoven
Keizersgracht 10

Donderdag
18.30 tot 20.00 uur

10 08 05 02
30

 

Je kunt je vooraf aanmelden via e-mail: zorgplanburo@solutions-center.nl.
Meld je tijdig aan zodat wij een inschatting kunnen maken van de te verwachten opkomst.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: secretariaat@solutions-center.nl of bel 033 – 204 85 50.


 

Let wel; als de behandeling van de cliënt bij SolutionS eindigt dan komt deelname aan deze meetings voor zowel de cliënt als hun naasten te vervallen en ben je vanaf dat moment welkom op de vier-jaarlijkse bijeenkomst voor oud cliënten en hun naasten.

Stel vrijblijvend jouw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.