Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

GHB-verslaving

Ben jij verslaafd aan drugs? Wij helpen!

Hulp bij verslaving aan GHB

GHB (gamma-hydroxyboterzuur) is ontwikkeld als narcosemiddel en slaapmiddel, maar vanwege de bijwerkingen nooit echt veel gebruikt. Tegenwoordig is GHB vooral bekend als partydrug, want met name de eerste keren gaat het gebruik gepaard met een aangename roes. De drug is echter zeer verslavend en kent gevaarlijke onthoudingsverschijnselen.

LET OP:
Wij kunnen een lichamelijke verslaving aan GHB helaas niet behandelen. Wij verwijzen je dan graag naar je huisarts die jou kan doorverwijzen naar een geschikt ziekenhuis die de detox kan verzorgen. Wij kunnen GHB gebruik alleen behandelen als er nog geen sprake is van een lichamelijke verslaving.

De onthoudingsverschijnselen van GHB zijn niet alleen gevaarlijk, maar ook zeer onaangenaam. De drug werkt maar kort en hierdoor is frequente inname noodzakelijk. Een ander groot gevaar is het doseren. De hoeveelheid die het gewenste effect veroorzaakt, staat bijna gelijk aan de hoeveelheid die kan leiden tot een coma. Dit is een serieus probleem, omdat de concentratie van GHB nogal varieert. Zeker als de GHB van een dealer komt en je dus niet weet wat er precies in zit.

Inmiddels heeft GHB een bedenkelijke reputatie als ‘rape drug’. Het middel wordt dan toegevoegd aan een drankje, waardoor iemand kan worden verdoofd en vervolgens seksueel misbruikt. Het slachtoffer kan bewusteloos raken en weet na afloop vaak niet precies wat er is gebeurd.

Oorzaken en kenmerken GHB-verslaving

GHB is goedkoop zelf te produceren. GHB is een soort plaag aan het worden. Met enige regelmaat worden mensen dood in hun huis aangetroffen als gevolg van een overdosis.

De lage prijs en mogelijkheid om het zelf te maken, zijn ook de belangrijkste oorzaken van de toenemende populariteit in Nederland. Met name onder minderjarigen neemt het gebruik van GHB onrustbarend snel toe. De drug helpt tijdelijk om makkelijker te praten en te ontspannen. Ook kan GHB vrolijk maken en seksueel stimulerend werken. Dit is de reden dat een verslaving vaak in het uitgaanscircuit ontstaat.

Net als veel andere genotsmiddelen kan ook GHB ongewenste effecten hebben. Dit zijn onder andere misselijkheid, duizeligheid en stuiptrekkingen. Met name levensgevaarlijk is het relatief grote risico op overdosering, waarbij de ademhaling onderdrukt wordt en bewusteloosheid kan overgaan in een coma. Dit kan leiden tot schade aan de hersenen en hersenfuncties en zelfs tot overlijden. Ook de onthoudingsverschijnselen zijn zeer onprettig; ineens stoppen met gebruik kan zorgen voor een verhoogde bloeddruk, toevallen, delirium en hallucinaties. Professionele begeleiding bij het afkicken van een GHB verslaving is dan ook absoluut noodzakelijk.

Wanneer is iemand verslaafd aan GHB?

We spreken van een GHB-verslaving als een gebruiker voldoet aan minimaal één van onderstaande criteria:

 • Hij of zij heeft geen regie of controle meer over het GHB gebruik
 • Het gebruik staat een goed dagelijks functioneren in de weg

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat GHB extreem verslavend is. Al na enkele weken herhaaldelijk gebruik kan grote afhankelijkheid optreden. De korte werking zorgt ervoor dat gebruikers zeer vaak (om de twee tot vier uur – dag en nacht) opnieuw moeten gebruiken om de heftige ontwenningsverschijnselen te voorkomen. Een GHB verslaving leidt dan ook tot herkenbare symptomen.

Symptomen van een GHB-probleem

 • Blaren in keel en slokdarm door zelfgemaakte GHB
 • Steeds frequenter gebruik; niet alleen in het uitgaanscircuit maar ook thuis zonder anderen erbij
 • Het gebruik begint een steeds grotere prioriteit te worden en heeft hierdoor een negatieve invloed op de werk- en thuissituatie
 • Gebruik van GHB in gevaarlijke situaties zoals in het verkeer of in combinatie met andere middelen
 • Het blijven gebruiken, ondanks de negatieve invloed op relaties, werk en leven

Symptomen van een GHB-verslaving

 • Slaapproblemen door de hevige behoefte om te gebruiken
 • Verminderde concentratie en verminderd geheugen
 • Stoppen met gebruik leidt tot trillen, transpireren of hallucinaties
 • Het gebruik neemt veel tijd in beslag en gaat hierdoor ten koste van belangrijke dingen
 • Het contact met de partner, vrienden en familie verslechtert
 • De gebruiker blijft doorgaan met gebruiken, ondanks de psychische, lichamelijke en sociale problemen
 • De wens bestaat om te stoppen, maar dit lukt niet

Van GHB misbruik naar verslaving

Veilig afkicken van GHB is bijna alleen mogelijk in een kliniek, waarbij het voorschrijven van medicinale GHB het beste is. Dit wordt geleidelijk afgebouwd en het afkicktraject kan twee weken duren. Te snelle afbouw leidt vaak tot ernstige verwardheid en gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis vanwege gevaarlijk gedrag. Een groot probleem is daarnaast dat de middelen die doorgaans goed werken tegen verwardheid (antipsychotica en benzodiazepines) in dit geval nauwelijks effect hebben.

Een GHB-verslaving ontwikkelt zich op drie vlakken:

1. Psychische gevolgen van een GHB-verslaving

Het gebruik van GHB beschadigt mogelijk de hersenen en leidt tot verwardheid en andere psychische klachten. Ook kan de drug ernstige onrust, paniekaanvallen en psychoses veroorzaken.

2. Lichamelijke gevolgen van een GHB-verslaving

Door het gebruik van GHB ontstaan lichamelijke klachten zoals vermoeidheid (door slaapgebrek) en trillen en transpireren (door snelle ontwenning). Daarnaast kun je out gaan; je valt dan in een zeer diepe slaap waaruit je niet wakker gemaakt kunt worden. Je kunt hierbij in je eigen tong of braaksel stikken, onderkoeld of juist oververhit raken. Daarnaast kun je ernstige ademhalingsstoornissen krijgen terwijl je buiten bewustzijn bent, omdat GHB de ademhaling belemmert. Dat is levensgevaarlijk.

3. Sociale gevolgen van een GHB-verslaving

Een GHB verslaafde functioneert niet meer optimaal in het dagelijks leven. Het in stand houden van de verslaving kost extreem veel tijd en gaat ten koste van relaties, werk en sociale contacten. Hierdoor neemt het gevoel van eenzaamheid toe en versterkt de behoefte aan de roes die GHB oplevert. Deze neerwaartse spiraal blijft doorgaan totdat er een totaal gebrek aan controle over het eigen leven ontstaat.

Hulp bij het overwinnen van een GHB-verslaving

Het toegeven van een GHB-verslaving vergt moed. Nog veel meer kracht en doorzettingsvermogen is echter nodig om de drugsverslaving te overwinnen. Ben jij of is iemand in je omgeving verslaafd aan GHB? Vraag dan hulp aan jouw huisarts. Je kan altijd contact met ons opnemen voor advies.