Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Onderzoek

Wij zijn al meer dan 20 jaar dé expert in de verslavingszorg.

SolutionS afdeling Onderzoek

Wij vinden het belangrijk om onze behandelingen op effectiviteit te blijven toetsen en evalueren. Dit zorgt ervoor dat er geen ineffectief beleid in stand gehouden wordt, en dat onze behandelingen continu voldoen aan de wensen en eisen van zowel onze cliënten als hun naasten, zorgverzekeraars en de maatschappij als geheel.

Inzicht in hoe tevreden onze cliënten zijn, in hoeverre de doelen van de behandelingen worden bereikt, in welke mate de behandelingen aan kwaliteitsstandaarden voldoen, weten welk percentage van de deelnemers afhaakt, zijn voorbeelden die daarbij van wezenlijk belang zijn. Wij voeren jaarlijks diverse onderzoeken uit om de zorg voor onze cliënten en hun naasten steeds te kunnen verbeteren.

Wat doet de afdeling Onderzoek?

De onderzoeken worden uitgevoerd of gecoördineerd vanuit een aparte afdeling: SolutionS Onderzoek. Deze afdeling werkt onder verantwoordelijkheid van de functionaris voor de gegevensbescherming binnen SolutionS. Uitvoerend zijn een onderzoeksassistent en twee medewerkers-onderzoekers van SolutionS betrokken. De afdeling Onderzoek houdt zich bezig met het opzetten en uitvoeren van diverse onderzoeken, inclusief analyse en rapportage van de uitkomsten.

Vanaf mei 2019 loopt er een continu onderzoek naar de effectiviteit van onze behandelingen –  onder ex-cliënten van SolutionS. We kijken daarbij naar abstinentie na het 1ste, 2de en 3de jaar ná einde behandeling. Ook de kwaliteit van onze zorg en het 12 Stappen Minnesota model worden daarbij geëvalueerd. In een later stadium wordt een breed opgezet herstelonderzoek toegevoegd aan dit onderzoek.

Waarborgen van privacy

Zeker als het om medische en zeer persoonlijke gegevens gaat, is het expliciet toestemming krijgen en het beveiligen van informatie van het grootste belang. Wij werken volgens de officiële wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat iedere deelnemer aan het onderzoek specifiek toestemming geeft voor het betreffende onderzoek. Wij zorgen ervoor dat die toestemming op de juiste manier wordt gevraagd en verkregen en dragen zorg voor heldere, goede documentatie over het doel en de benodigde gegevens. Deelnemers kunnen hun toestemming altijd weer intrekken.

In de analyses en rapportages zijn geen individuele personen herkenbaar of herleidbaar. Verder kunnen alleen de teamleden bij de geaggregeerde bestanden van de onderzoeken en de data wordt fysiek beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik.. Er worden alleen gegevens verzameld die direct voor het onderzoek van nut zijn. Voor de verzameling van data, evenals het gebruikmaken van deze data, worden erkende, veilige systemen gebruikt. Binnen de gebruikte systemen wordt een log bijgehouden.

Het team

  • Babette Metselaar: Operationeel directeur
  • Patricia van de Pol: Beleidsmedewerker kwaliteit
  • Vacature: Collega / zorgprofessional werkzaam bij SolutionS met affiniteit voor onderzoek
  • Axel van Venrooij: Extern onderzoeksadviseur

Contact

Heb je vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar onderzoek@solutions-center.nl