Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Afkicken van cocaïne

Ben jij verslaafd aan cocaïne? Wij helpen!

Afkickverschijnselen van cocaïne

Het stoppen met cocaïnegebruik kan leiden tot ontwenningsverschijnselen, ook wel afkickverschijnselen genoemd. Deze verschijnselen treden op binnen een paar uur tot een paar dagen na het stoppen of verminderen van het gebruik van cocaïne. Omdat afkickverschijnselen zo heftig kunnen zijn, pakken veel gebruikers niet door op het stoppen met het gebruik van coke.

Afkickverschijnselen cocaïne

Wanneer je stopt met cocaïne gebruiken, moeten je hersenen zich weer gaan aanpassen. Ze zijn immers ‘lui’ geworden en maken zelf bepaalde stoffen niet meer (genoeg) aan. Cocaïne is een drug die invloed heeft op de aanmaak van stofjes die ervoor zorgen dat je je blij en opgewekt voelt, zoals dopamine. Je voelt je onder meer euforisch en hebt minder honger. Zodra je dus stopt met cocaïne, ervaar je veel psychische klachten. Je kunt angstig en depressief worden, onverschillig of ontzettend moe zijn en een totaal gebrek aan levensvreugde ervaren. Soms leiden die klachten zelfs tot suïcidaal gedrag. Normaal gesproken zou de gebruiker die klachten tegengaan door weer drugs te gebruiken. Het lichamelijk afkicken van cocaïne duurt vaak een paar dagen, maar kan soms ook weken in beslag nemen.

Klachten na het stoppen met cocaïne

Het stoppen met cocaïne kan ook leiden tot klachten als:

  • Vermoeidheid;
  • Slapeloosheid;
  • Agitatie;
  • Verhoogde eetlust;
  • Verstoring van psychomotorische functies;
  • Laag libido of totale afwezigheid van seksuele gevoelens;
  • Cravings.

Hoe lang duren de afkickverschijnselen van cocaïne?

Hoe lang het duurt tot de ontwenningsperiode voorbij is, ligt aan verschillende factoren. Denk daarbij aan de zuiverheid van de stof, hoe langdurig het gebruik is, de omgeving, sociale en mentale factoren.

Mate van gebruik
Als de gebruiker nog niet lang of veelvuldig cocaïne heeft gebruikt, kunnen de ontwenningsverschijnselen van cocaïne meevallen en kortdurend zijn. Wanneer iemand echter jarenlang in gebruik is en hoge doses neemt, kan het weken duren. Het komt regelmatig voor dat iemand naast coke ook andere drugs gebruikt. Dat maakt het afkicken van cocaïne gecompliceerder en de ontwenningsverschijnselen heftiger.

Redenen van gebruik
Ook de redenen waarom iemand cocaïne is gaan gebruiken, kunnen een rol spelen in de lengte en heftigheid van het afkicken – en clean blijven. Wanneer iemand wil ontsnappen uit zijn leven, of emoties wil onderdrukken, wil vluchten van zakelijke of relationele problemen, zijn de cravings (of zucht) heviger en is het moeilijker om door de ontwenningsverschijnselen van coke heen te gaan.

Wanneer iemand bovendien lichamelijke problemen heeft, of medische omstandigheden zoals hart- en vaatziekten of mentale problemen als depressie, is het lastiger om te stoppen met cocaïne.

En, het feit dat na ongeveer een week de afkickverschijnselen weg zijn, wil helaas niet zeggen dat het proces vervolgens klaar is. Zucht kan zich nog lang blijven voor doen.

Hulp bij het overwinnen van een cokeverslaving

Het toegeven van een cocaïneverslaving vergt moed. Nog veel meer kracht en doorzettingsvermogen is echter nodig om de drugsverslaving te overwinnen. Ben jij of is iemand in je omgeving verslaafd aan coke? Pak de hulp die je kunt krijgen dan met beide handen aan. SolutionS staat voor je klaar!