Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Doorverwijzen naar SolutionS

Effectieve behandelingen van verslaving

Wanneer is SolutionS de juiste keuze?

Volgens de NHG-standaard Problematisch Alcoholgebruik is (poli-)klinische detoxificatie / doorverwijzing naar een erkende GGZ-instelling (zoals SolutionS) aan te raden wanneer de patiënt:

 • een slechte lichamelijke conditie heeft;
 • last heeft (gehad) van ernstige onthoudingsverschijnselen, zoals insulten of delier;
 • meerdere verslavingen heeft of er sprake is van comorbiditeit;
 • of suïcidale neigingen heeft.

SolutionS biedt drie behandeltrajecten aan:

 • Klinische opname
 • Intensieve deeltijd
 • Ambulante behandeling

Klinische behandeling

Een behandeling bij SolutionS-Center bestaat uit een klinisch traject en een ambulant nazorgprogramma op een nazorglocatie bij de patiënt in de buurt. Aan het begin van het klinische traject wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Dit is een zeer intensief programma met veelvuldige therapie per week. Van de vroege ochtend tot in de avond werkt men aan een nieuw leven, een leven zonder verslaving.

SolutionS-Center is er in eerste instantie voor de patiënt, maar ook de omgeving van de patiënt speelt een grote rol in de behandeling. Niet alleen ter ondersteuning van de behandeling van de patiënt, maar ook zodat zij de gevolgen van de verslaving kunnen verwerken: ook voor hen begint een herstelproces.

Tijdens de klinische behandeling en gedurende het nazorgtraject wordt ook aandacht besteed aan de re-integratie van de patiënt, zowel in de maatschappij als in de arbeidsomgeving.

Deeltijd behandeling

Voor andere, minder zwaar verslaafden is SolutionS ook een goede optie.

SolutionS maakt voor de ambulante- en intensieve deeltijdbehandelingen gebruik van geïntegreerde evidence based behandelmethodes, waarbij niet alleen het doseringsprobleem en de verslaving maar ook de sociale, arbeid gerelateerde en relationele aspecten van het leven meegenomen worden in de behandeling. Het opnieuw vorm geven van het leven, zowel thuis als op het werk wil SolutionS graag ondersteunen. Wij vinden het belangrijk dat de patiënt tijdens de behandeling het dagelijkse leven zo goed mogelijk kan voortzetten.

Een ambulante behandeling is voor iedereen die zich geheel van middelen wil onthouden of klaar is voor normalisering van gedrag.

SolutionS Diagnostiek

Onze eerstelijnszorg biedt vanuit de basis GGZ een laagdrempelig aanbod voor cliënten, huisartsen en praktijkondersteuners.

Het aanbod bestaat uit psycho educatie, diagnostiek, consultatie en motiverende gesprekstechnieken. Op indicatie kan eveneens een psychiatrisch consult of een systeemgesprek plaatsvinden.

 • Voor huisartsen en praktijkondersteuners bieden we de mogelijkheid om telefonisch te overleggen met één van onze verslavingsdeskundigen voor informatie en advies. (SolutionS Diagnostiek: 033 – 204 85 50)
 • Verspreid over verschillende locaties bieden we voorlichtingsbijeenkomsten die na aanmelding door een verwijzer vrij toegankelijk zijn voor cliënten.
 • Cliënten kunnen voor een eenmalig (kosteloos) gesprek worden doorverwezen waarin we de individuele hulpvraag inventariseren en educatie en advies geven.
 • Cliënten kunnen worden aangemeld voor een kortdurend traject van vijf gesprekken waarbij educatie, diagnostiek en motiverende gesprekstechnieken worden aangeboden. Op indicatie kan hier ook een psychiatrisch consult of een systeemgesprek plaatsvinden. Na dit traject ontvangt de cliënt en de verwijzer een behandeladvies.
 • Voor SolutionS Diagnostiek bestaat niet tot nauwelijks een wachtlijst.
 • Bij eventueel vervolg biedt SolutionS een klinisch of ambulant traject op maat. Hierbij wordt de huisarts of praktijkondersteuner indien gewenst op de hoogte gehouden.

Re-integratieprogramma

Een behandeling bij SolutionS gaat veel verder dan alleen therapie. Wij kijken niet alleen naar de verslavingsproblematiek, maar ook naar achterliggende oorzaken, zakelijk en privé, die invloed hebben op het verslavingsgedrag. Daarom bieden wij een uitgebreid familie- en partnerprogramma aan. Alles wordt in het werk gesteld om oude patronen te doorbreken. SolutionS-Center werkt tevens met een erkend terugval preventie programma. U kunt als arts, in overleg met uw patiënt, eveneens nauw betrokken worden bij het herstel en de gestelde doelen.

Het re-integratieprogramma start al tijdens de klinische opname met het maken van een gedegen plan voor de toekomst. Na het klinische traject volgen wij de patiënt een jaar lang en wordt hij of zij begeleid door een nazorgcounselor. Tevens heeft elke patiënt een toegewijde case manager, die ook als contactpersoon fungeert. Het nazorg traject staat onder toezicht van onze psychiaters en GGZ- psychologen.

Seminar ‘Hulp bij Verslaving’

Wist u dat SolutionS periodiek seminars organiseert over verslaving voor huisartsen en POH-GGZ. Deelname levert u drie accreditatiepunten op. Lees meer over het seminar.