Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Behandeling verslaafde werknemer

Effectieve behandelingen van verslaving

Behandelingsprogramma

De Intake

Een inventarisatie- en intakegesprek kan bij SolutionS op twee locaties plaatsvinden (Amersfoort, Eindhoven of Zwolle). De diagnose wordt altijd direct gesteld door één van onze regiebehandelaren. Het behandelplan kan direct besproken worden. SolutionS kent zeer korte wachtlijsten, wat concreet inhoudt dat uw medewerker snel in behandeling kan als dat nodig blijkt uit het gesprek.

Het team van SolutionS staat 7 dagen per week, 24 uur per dag klaar voor uw medewerker en ook voor u als werkgever, om zo de zorg te bieden die nodig is.

Het SolutionS team bestaat uit meer dan 100 medewerkers met verschillende disciplines, waaronder: Verslavingsartsen, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, counselors, casemanagers, non-verbale therapeuten en verpleegkundigen.

De behandeling

Een behandeling bij SolutionS-Center bestaat uit een ambulant traject, een intensieve deeltijd behandeling of een klinisch behandeling in SolutionS-Center met en een ambulant nazorgprogramma op een nazorglocatie bij uw medewerker in de buurt.

Aan het begin van het klinische traject wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. SolutionS-Center biedt een zeer intensief programma. Van de vroege ochtend tot in de avond werkt men aan een nieuw leven, een leven zonder verslaving.

Re-integratieprogramma

Hoe gaat SolutionS om met re-integratie?

Een behandeling bij SolutionS gaat veel verder dan alleen therapie. Wij kijken niet alleen naar de verslavingsproblematiek, maar ook naar achterliggende oorzaken, zakelijk en privé, die invloed hebben op het verslavingsgedrag.

Daarnaast bieden wij als enige verslavingskliniek in Nederland een uitgebreid familie- en partnerprogramma aan bestaande uit educatiemiddagen, familiedagen, systeemgesprekken en familie- en partnermeetings. Dit programma is bedoeld voor familie, naasten, collega’s, leidinggevenden, etc.

Alles wordt in het werk gesteld om oude patronen te doorbreken.

SolutionS-Center werkt tevens met een erkend terugval preventie programma. U kunt als werkgever, in overleg met uw medewerker, eveneens nauw betrokken worden bij het herstel en de gestelde doelen. Alles is er op gericht om uw medewerker weer sterk terug in het zadel te krijgen.

Terugval (relaps)

Verslaving is een terugvalziekte. Dat wil niet zeggen dat iedere cliënt hiermee geconfronteerd wordt. Mocht dit echter wel het geval zijn, wat in veel gevallen voor de verslaafde zelf een “wake up call” is, dan is het belangrijk om meteen actie te ondernemen. Bij een terugval dient de cliënt (uw medewerker), de omgeving van de cliënt, de werkgever of de bedrijfsarts contact op te nemen met SolutionS. SolutionS is 24/7 bereikbaar voor spoedgevallen.

Bij een terugval zijn er verschillende mogelijkheden (altijd na overleg met de dienstdoende psychiater):

  • Heropname op het Diagnostisch Centrum, met eventueel detox en op indicatie heropname voor enkele dagen in het Behandelcentrum van SolutionS-Center in Voorthuizen.
  • Deelname aan de nazorggroep (tweemaal per week, maximale groepsgrootte zes personen) op ambulante basis, eventueel voorafgegaan door een detox.
  • Na een gesprek met de nazorgcounselor en op indicatie van de psychiater kan de cliënt in aanmerking komen voor extra individuele gesprekken.

Samenwerking met de bedrijfsarts

Uw bedrijfsarts wordt, altijd in goed overleg met uw medewerker, door het medische team van SolutionS-Center op de hoogte gehouden van de behandeling.

Volstrekt transparant kan het re-integratie proces besproken en uitgestippeld worden. De opvolging hiervan vindt plaats tijdens het nazorgprogramma, waarbij uw medewerker gedurende een jaar begeleid wordt bij zijn of haar terugkeer in de maatschappij en uw bedrijf. Hierdoor kan re-integratie van uw medewerker soepel en zonder misverstanden verlopen.

De bedrijfsarts heeft een beroepsgeheim en mag geen medische informatie aan de werkgever verstrekken. Er is voor een terugkoppeling met de werkgever altijd vooraf toestemming nodig van de werknemer. De privacy van de cliënt is dus gewaarborgd. Wel mag de bedrijfsarts de werkgever adviseren over aanpassingen voor het werk en de beperkingen die de cliënt heeft. Ook mag de bedrijfsarts de werkgever vertellen of de ziekte met de werksituatie van de cliënt te maken heeft.