Seminar

SolutionS Center / Seminar

LET OP: Wegens de omstandigheden rondom het Corona-virus wordt het huisartsenseminar van donderdag 19 maart afgelast.
U ontvangt een nieuwe uitnodiging.

Wij nodigen u van harte uit voor ons informatieve en educatieve seminar “Hulp bij Verslaving”. Dit seminar richt zich op het vergroten van de kennis en vaardigheden met betrekking tot het herkennen en bespreekbaar maken van een mogelijke verslaving bij uw patiënten.

Verslavingsarts Jacob Verheij legt uit wat zijn vakgebied inhoudt en geeft u de mogelijkheid om hierover vragen te stellen. Tevens krijgt u concrete tips over de wijze waarop u het gesprek met uw patiënt aan kunt gaan over deze in de regel met veel schaamte omkleedde stoornis.

Psycholoog Daan Deenik licht de verschillende verslavingsmodellen toe en geeft u inzicht in de ontwikkelingsfasen van stoornissen in het gebruik van alcohol en middelen. U krijgt bovendien informatie over de verschillende behandelvormen die SolutionS biedt, en over de impact die de stoornis heeft op de naasten van de patiënt.

Psychiater Jan Wiersma spreekt over het belang van signalering van insomnia en de relatie tot benzodiazepines gebruik en alcoholverslaving. Tevens wordt het risico op terugval en het kortdurend positieve effect van alcohol op insomnia nader toegelicht.

Een ervaringsdeskundige deelt vervolgens zijn of haar levensverhaal en beantwoordt uw vragen over het beloop van herstel.

Volgens onderzoek van het Partnership Vroegsignalering Alcohol1 is ongeveer 3 tot 10 procent van de patiënten in een gemiddelde huisartsenpraktijk probleemdrinker. Dit komt neer op zo’n 200 mensen per praktijk. Landelijk gezien zijn er in Nederland in totaal 2 miljoen mensen met een verslaving aan middelen, zoals medicatie, drank en drugs of aan gedrag, zoals gokken en seks.

Over het algemeen benoemt een verslaafde patiënt zijn verslaving niet uit zichzelf. Mede gelet op het verdwijnen van zelfkritiek, zal iemand zijn verslaving vrijwel altijd ontkennen. Voor de huisarts ligt er een belangrijke taak in het signaleren en bespreekbaar maken van de verslaving. Pas wanneer de patiënt de verslaving erkent, en het probleem ervan onderkent, kan het gesprek over behandeling plaatsvinden.

Tijdens de bijeenkomst ‘Hulp bij verslaving’ wordt u bijgepraat over hoe u een verslaving kunt signaleren en bespreken, om vervolgens meer te weten te komen over de verschillende behandelingen. Er wordt ingegaan op comorbiditeit, die de diagnostiek en behandeling flink compliceert en een specifieke aanpak vereist.

De bijeenkomst is aan te raden voor alle huisartsen en POH-GGZ die zich verder willen verdiepen in verslavingen en verslavingszorg.

U kunt met dit seminar 3 accreditatiepunten verdienen.

Avond

Programma ‘Hulp bij Verslaving’

17.30 Inloop, welkom en registratie
onder het nuttigen van een broodje
18.00 Van gebruik naar herstel
18.30 De rol van de verslavingsarts
19.00 Pauze
19.15 Ontwikkelingsfasen van verslaving
20.00 Slaapstoornissen bij verslaving
20.45 Open vraagstelling en discussie
21.00 Afsluiting en conclusie
Sprekers Daan Deenik, senior behandelaar & verslavingsexpert.
Jan Wiersma, psychiater.

Jacob Verheij, verslavingsarts.
William Donker, ervaringsdeskundige counselor.

 Aangeboden door:


Seminar ‘Hulp bij Verslaving’
Datum: 19 maart afgelast tot nader orde
Aanvang: 17:30 uur
Duur: 18:00-21:30 uur

Locatie: Piet Mondriaanlaan 52, 3812 GV Amersfoort

Tel: 033 – 204 85 50
Email: info@solutions-center.nl

Lees meer over SolutionS

Meld u gratis aan voor de Seminar ‘Hulp bij Verslaving’

Een informatief seminar met ervaringsverhalen, praktische hulpmiddelen, de laatste ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

De bijeenkomst is aan te raden voor alle huisartsen en POH-GGZ die zich verder willen verdiepen in verslavingen en verslavingszorg.

Meld u GRATIS aan. Zowel voor huisartsen als POH GGZ.