Seminar

SolutionS Center / Seminar

Wij willen u van harte uitnodigen voor het informatieve en educatieve seminar ‘Hulp bij Verslaving’. Deelname levert u drie accreditatiepunten op.

Dit seminar richt zich op het vergroten van de kennis en vaardigheden m.b.t. de diagnostiek en behandeling van patiënten met een verslaving, eventueel gecombineerd met een psychiatrische stoornis als verslavingsziekte.

Tijdens dit seminar wordt ingegaan op welke wijze onderscheid gemaakt kan worden tussen de psychische effecten van verslavende middelen en psychische stoornissen in engere zin die ook naast een verslaving kunnen bestaan.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de behandelingsstrategieën en hoe ze kunnen worden afgestemd bij patiënten met middelenmisbruik of afhankelijkheid van middelen gecombineerd met één of meerdere psychische stoornissen.

Na dit seminar kunt u:

  • De gevolgen van een verslaving op de psyche beter inschatten
  • De gevolgen van de psychische stoornis op de verslaving beter inschatten
  • Verslaving met eventuele psychiatrische comorbiditeit beter diagnosticeren
  • Effectieve interventies beter indiceren en met deze kennis gerichter verwijzen

Avond

Programma ‘Hulp bij Verslaving’

17.30Inloop, welkom en registratie
18.00Algemene inleiding over verslaving
Verslavingsmodellen, visie(s) op verslaving, ontwikkeling van misbruik/afhankelijkheid
18.45De fasering van diagnostiek en behandeling bij patiënten met verslaving en psychiatrische comorbiditeit
Hoe kunt u de Gordiaanse knoop ontrafelen van uw patiënten met verslavingsproblematiek? Is er sprake van alleen een verslaving of is er meer aan de hand? En hoe ziet een effectief behandeltraject er vervolgens uit?
19.30“Hij begon er ooit over, maar dat kon ik vrij snel weglachen”
Een ervaringsdeskundige aan het woord over de inventieve trucs om huisartsen om de tuin te leiden en de verschillende afkickpogingen. Deze presentatie biedt een interessante kijk in het leven van een verslaafde.
20.15Welke behandelmogelijkheden zijn er?
U ontvangt een overzicht van de verschillende behandelmethoden voor verslaving, maar ook voor comorbiditeit. Welke rol speelt de huisarts nog in het behandeltraject? Wanneer is welke behandeling het meest geschikt? U ontvangt een overzicht van de vergoedingen vanuit de verzekeraar.
20.45Open vraagstelling en discussie
21.00Afsluiting en conclusie
SprekersDaan Deenik, senior behandelaar & verslavingsexpert.
Jan Wiersma, psychiater.

Jacob Verheij, verslavingsarts.
En als gastspreker een ervaringsdeskundige.

 Aangeboden door:


Seminar ‘Hulp bij Verslaving’
Datum: 5 maart
Aanvang: 18:00 uur
Duur: 18:00-21:00 uur

Locatie: Piet Mondriaanlaan 52, 3812 GV Amersfoort

Tel: 033 – 204 85 50
Email: info@solutions-center.nl

Lees meer over SolutionS

Meld u gratis aan voor de Seminar ‘Hulp bij Verslaving’

Een informatief seminar met ervaringsverhalen, praktische hulpmiddelen, de laatste ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

De bijeenkomst is aan te raden voor alle huisartsen en POH-GGZ die zich verder willen verdiepen in verslavingen en verslavingszorg.

Meld u GRATIS aan. Zowel voor huisartsen als POH GGZ.