Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Verslaving

Ben jij verslaafd? Wij helpen!

Hulp bij verslaving

Wij behandelen verschillende soorten verslaving

Sommige mensen lijken op het eerste gezicht succesvol, maar dragen een groot geheim van een verslaving met zich mee. Ondanks dat alcoholverslaving in Nederland nog steeds het meest voorkomt, ziet SolutionS een groeiend aantal gevallen van drugsverslaving, gokverslaving en medicijnverslaving.

alcoholverslaving

Alcoholverslaving

Alcoholverslaving, oftewel alcoholisme is verreweg de meest voorkomende vorm van verslaving en komt in alle lagen van de bevolking voor.

Omdat alcohol een brede maatschappelijke acceptatie heeft, is de grens tussen probleemdrinken en verslaving moeilijk te duiden. Vaak wordt de kans op verslaving onderschat.

Meer over alcoholverslaving

Drugsverslaving

Een drugsverslaving is een ernstig probleem met grote gevolgen voor zowel de verslaafde als voor zijn of haar omgeving.

Er is sprake van een drugsprobleem wanneer de middelen niet meer recreatief gebruikt (kunnen) worden en het drugsgebruik iemands leven beheerst en de relatie met naasten gaat beïnvloeden.

Meer over drugsverslaving

medicijnverslaving

Medicijnverslaving

Bijna een half miljoen mensen in Nederland nemen dagelijks slaap- of kalmeringsmiddelen, met name de benzodiazepinen worden veel gebruikt.

Vooral vrouwen zijn veelvuldige gebruikers. Eén op de zes à zeven vrouwen gebruikt slaap- of kalmeringsmiddelen.

Meer over medicijnverslaving

gokverslaving

Gedragsverslaving

Niet alleen alcohol, drugs of medicijnen kunnen verslavend zijn, ook een bepaald gedrag.

Denk aan gamen, internet, seks, gokken en zelfs werken. De behandeling van een gedragsverslaving verloopt anders dan wanneer er sprake is van een verslaving aan een bepaald middel.

Wij behandelen gokverslaving

Wat is een verslaving?

Verslaving is een ongeneeslijke ziekte, die bovendien progressief is, waardoor een steeds grotere en dwingender behoefte aan het middel of het gedrag ontstaat. Jarenlange ontkenning van de verslaving is een belangrijk symptoom van deze ziekte. Het resultaat daarvan is een steeds miserabeler bestaan. Bij een verslaafde draait alles om de afhankelijkheid van het middel (alcohol, drugs of medicijnen) of van het gedrag (gokken). Dit heeft een negatieve invloed op zijn of haar huwelijk of relatie, andere familierelaties, vriendschappen, zakelijke activiteiten en de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Voor velen met een doseringsprobleem en voor iedereen met een verslavingsprobleem is dit proces uiterst voorspelbaar en onherroepelijk.

SolutionS kan het niet genoeg benadrukken: hoe eerder hulp wordt ingeroepen om een verslaving te overwinnen, hoe groter de kans dat de gevolgen van de verslaving onder controle kunnen worden gebracht.

Verslavingsgedrag

Afhankelijk van de situatie waarin we verkeren, de mensen met wie we omgaan en de wegen die we bewandelen, lopen we tegen één of meerdere vormen van verslavingsgedrag op. Verslavingsgedrag is herkenbaar: het is obsessief, dwangmatig en mateloos gedrag, waarvan de consequenties uiteindelijk steeds groter worden. Je leven kan ontwricht raken en dan is het zaak om hulp te zoeken.

Hoe word je verslaafd?

Verslaving is erfelijk. Vaak zien we binnen families verschillende vormen van verslaving of co-dependency (je leven draait om de zorg voor anderen) naar voren komen. Dat heeft niet alleen te maken met de erfelijke factor van verslaving, maar ook doordat iemand van jongs af aan bepaald (ouderlijk) gedrag te zien krijgt. De combinatie van erfelijkheid en omgevingsfactoren heeft grote invloed op het ontwikkelen van een verslaving en/of verslavingsgedrag.

Oorzaken van verslaving

De hoofdoorzaken van verslaving zijn complex en veelzijdig, en kunnen verschillen van persoon tot persoon. Over het algemeen worden de volgende factoren vaak gezien als belangrijke oorzaken van verslaving:

Genetische factoren

Er is een aanzienlijke hoeveelheid bewijs dat suggereert dat genetica een rol speelt bij verslaving. Mensen met een familiegeschiedenis van verslaving hebben een hoger risico om zelf ook verslaafd te raken.

Psychologische factoren

Psychische gezondheidsproblemen zoals depressie, angststoornissen, en posttraumatische stressstoornis (PTSS) kunnen de kans op verslaving vergroten. Mensen kunnen drugs of alcohol gebruiken als een manier om met deze problemen om te gaan.

Sociale factoren

Sociale invloeden, zoals peer pressure, familiedynamiek en sociale omgeving kunnen een significante rol spelen in het ontwikkelen van verslavingsgedrag.

Omgevingsfactoren

Blootstelling aan een omgeving waar drugsgebruik normaal is, kan het risico op verslaving verhogen. Dit kan thuis, op school, of in de bredere gemeenschap zijn.

Trauma

Ervaringen met trauma, vooral in de kindertijd, zoals fysieke, emotionele, of seksuele mishandeling, kunnen de kans op verslaving in het latere leven verhogen.

Vroege blootstelling

Vroege blootstelling aan drugs en alcohol kan de ontwikkeling van het brein beïnvloeden, waardoor de kans op verslaving in de toekomst toeneemt.

Ontwikkelingsfactoren

De fase van iemands leven waarin ze beginnen met het gebruik van verslavende stoffen kan een impact hebben. Bijvoorbeeld, tieners zijn meer vatbaar voor verslaving omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn.

Biologische factoren

Veranderingen in de hersenen die optreden door het gebruik van verslavende stoffen kunnen leiden tot verslaving. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op functies zoals beloning, motivatie en geheugen.