Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Cliëntenraad

Wij zijn al meer dan 20 jaar dé expert in de verslavingszorg.

Cliëntenraad SolutionS

De Cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten binnen SolutionS. De Cliëntenraad functioneert als zelfstandig en onafhankelijk orgaan. Zij geeft directie en de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de zorg van cliënten raken. De raad is verplicht volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Doelstelling Cliëntenraad

De Cliëntenraad heeft als doel de zorg te bevorderen door de ontwikkelingen van SolutionS te beïnvloeden vanuit de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Dit doel heeft de Cliëntenraad vertaald in: het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van het aangeboden totale zorgpakket van SolutionS.

Daarnaast wil de raad een klantvriendelijke organisatie. Dit is slechts te realiseren als cliënten en betrokkenen hierover zowel informatie als meningen en ideeën willen ventileren richting Cliëntenraad. Deze hulp van cliënten en betrokkenen heeft de Cliëntenraad absoluut nodig. Daarom stelt de Cliëntenraad er bijzonder veel prijs op om van zowel cliënten als betrokkenen deze informatie, meningen en ideeën te ontvangen.

Uw adviezen voor de Cliëntenraad

Via de Cliëntenraad kunt u meedenken en adviseren over het beleid van SolutionS. Hebt u algemene opmerkingen of adviezen over de zorg van cliënten? Neem dan schriftelijk contact op met:

SolutionS-Center
T.a.v. de Cliëntenraad
Antwoordnummer 29
3770 VB VOORTHUIZEN

Of stuur een e-mail naar: clientenraad@solutions-center.nl

Leden van de Cliëntenraad zijn gehouden tot geheimhouding ten opzichte van derden van alles wat zij in hun hoedanigheid als lid van de Cliëntenraad vernemen en waarvan het vertrouwelijke karakter uit de aard der zaak volgt of waarvan zij het vertrouwelijke karakter hadden kunnen begrijpen.

Let op: het gaat om adviezen die het algemeen cliëntenbelang bevorderen. Met individuele klachten kunt u terecht bij de Klachtencommissie.

Leden Cliëntenraad

Jaco Schonewille

Mijn naam is Jaco Schonewille, ik ben getrouwd met Eef. We hebben drie kinderen en twee kleinkinderen – met de derde op komst.

Ik mag samen met Ruud de cliëntenraad vormen. De keuze om hieraan deel te nemen was voor mij niet moeilijk: SolutionS was er ook voor mij toen ik enkele jaren geleden de kliniek binnenkwam en de vraag stelde of iemand mij alsjeblieft kon helpen met mijn probleem: alcoholverslaving. Ik heb in mijn actieve verslaving zoveel schade aangericht dat verder leven op deze manier niet meer mogelijk was.

Ik ben alle counselors dankbaar voor de hulp die ik destijds bij SolutionS kreeg. Ik heb leren begrijpen wat eerlijkheid is en dat ook leren toepassen, en geleerd over openheid van geest en bereidwilligheid tonen. Ik pas deze uitgangspunten toe in mijn dagelijks leven. Ik ben dankbaar dat ik lid kan en mag zijn van de cliëntenraad. Door mij dienstbaar op te stellen behartig ik naar mijn beste kunnen de belangen van de cliënten van SolutionS.

Ruud Post

Ik ben Ruud Post, geboren in ’s Gravenhage op 15 december 1961. Ik ben echter opgegroeid in Amsterdam-Noord en woon nu in mijn ouderlijk huis. Dat is alles, behalve een stadse omgeving. In 1996 heb ik mijn Jan ontmoet en ben ik met hem getrouwd in 2003. Jan heeft 2 kinderen en 5 kleinkinderen, wat een mooie verrijking is voor ons leven. Ik ben in 1980 douanebeambte geworden en ben dat gebleven tot 2013, toen ik eervol ontslagen werd. Ik werd taxichauffeur en heb een opleiding hiervoor gevolgd. Heel leuk werk met geestelijk beperkte kinderen en gehandicapte volwassenen. Helaas heb ik moeten stoppen met dit werk na ruim 3 jaar, vanwege een traumatische gebeurtenis, waardoor oud trauma herbeleefd werd. Ik moest dit eerst verwerken en het bleek een dieper liggende oorzaak van mijn alcohol- en eetverslaving te zijn.

In 2010 heb ik SolutionS ontdekt en daarmee ook het Minnesota 12 Stappenplan. Het begin van een nieuw leven voor mij en mijn Jan. Ik ben nu (sept 2020) ruim 6 jaar clean en sereen. Bestudering van de ziekte van verslaving heb ik met meer dan normale belangstelling gevolgd. Ik heb als vrijwilliger onder andere nazorggroepen ondersteund en zelfs geleid in een kliniek in Amsterdam, als test of het vak van counselor verslaving wel bij mij paste. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een geaccrediteerde HBO Diploma Verslavingskunde van Elsden Trainingen. Ik ga nog elke week naar een cross share meeting, wat feitelijk een voortzetting is van de SolutionS nazorg meetings die ik 5 jaar lang op de Achillesstraat te Amsterdam heb gevolgd. Naast dat ik AA, NA en ACA meetings volg, verleen ik op vrijdag service op een meeting en heb ik een aantal sponcees waaraan ik service verleen. Ook ben ik actief in Amsterdams Netwerk Ervaringsdeskundigheid (ANE) en ik zit in discussiefora van Stichting Hoogbegaafdheid, wat weer samenhangt met mijn hoog sensitieve persoonlijkheid en alle problemen die er mee samenhangen. En ja, dan heb ik ook nog hobby’s als motorrijden, reizen en koken, waar ik heel erg van kan genieten. Ik zie uit naar een fijne samenwerking.

Erwin

Tekst volgt binnenkort