Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Dubbele diagnose

Ben jij verslaafd? Wij helpen!

Dubbele diagonse

Verslaving gaat vaak gepaard met psychische klachten

Wij vinden het belangrijk dat er sprake is van een geïntegreerd behandelaanbod waarin medische – psychiatrische aandacht is voor de verschillende probleemgebieden.

Van belang is wel dat de verslavingsproblematiek vooraan staat en dat de bijkomende psychische problematiek geen belemmering vormt voor ons behandelprogramma. Ernstige persoonlijkheidsproblematiek (crisisgevoeligheid en suïcidaliteit) en andere meer complexe psychiatrische problemen vragen een andere benadering dan we die kunnen bieden. Daarbij moet je denken aan zwakbegaafdheid, psychoses bij schizofrenie, een manie of meer ernstige vormen van autisme.

Het is uiteraard in jouw eigen belang dat je in staat bent een dagprogramma vol te houden en deel te kunnen nemen aan groepsprogramma’s. De meeste voorkomende psychische problemen (angst, trauma, ADHD of stemmingsklachten) kunnen wij echter prima behandelen in ons programma.

Wat is een dubbele diagnose?

Mensen met een dubbele diagnose kampen gelijktijdig met een psychische aandoening (bijv. AD(H)D, angstklachten, depressiviteit) en een verslaving. Het misbruik van middelen en de psychische aandoening versterken elkaar en bemoeilijken de behandeling. Zo kan de psychische stoornis het aantrekkelijk maken om alcohol of drugs te gaan gebruiken. En het gebruik van verslavende middelen kan leiden tot een toename van de symptomen van de psychische aandoening.

De meeste mensen bij wie een dubbele diagnose wordt gesteld hebben problemen op alle levensgebieden: werk en dagbesteding, sociale relaties en familie en financiën. Het is moeilijk de cirkel te doorbreken.

Verslaving en psychische aandoeningen

Verslaving kan ook psychische stoornissen veroorzaken. Sommige drugs zorgen voor verwardheid en psychoses. Alcoholmisbruik leidt vaak tot gevoelens van somberheid, vervlakking en eenzaamheid. Daarnaast kan het zo zijn dat een psychische stoornis ervoor zorgt dat men gevoeliger wordt voor verslaving. Mensen kunnen bijvoorbeeld boos of eenzaam zijn of vanwege schaamte voor hun depressie hun toevlucht nemen tot alcohol of drugs. Hierdoor voelt iemand zich tijdelijk sterker, maar dit gebruik leidt veelal tot een verergering van de eenzaamheid of boosheid.

Behandeling van dubbele diagnose problematiek

Veel cliënten met een dubbele diagnose hebben al een lange geschiedenis in de hulpverlening achter de rug. SolutionS weet dat het voor een succesvolle behandeling van dubbele diagnose problematiek van belang is zowel de psychische stoornis als de verslaving aan te pakken. Verslaving wordt niet als een op op zichzelf staand probleem gezien.

Wij vinden het belangrijk dat er sprake is van een geïntegreerd behandelaanbod waarin medische aandacht is, maar ook psychiatrische en psychologische aandacht voor beide probleemgebieden.

Vermindering van psychische symptomen en stoppen van actieve verslavingsdrang

Soms is een klinische behandeling noodzakelijk. Naadloos daarop aansluitend volgt een gedegen ambulante behandeling. Het gelijktijdig behandelen van beide stoornissen leidt tot een vermindering van de psychiatrische symptomen en het stoppen van het actieve verslavingsgedrag.

Wanneer is opname in dubbele diagnose kliniek noodzakelijk?

Voor mensen met een dubbele diagnose waarbij zowel de verslaving als de psychiatrische problematiek zeer ernstig is en een behandeling in een open setting niet haalbaar is, biedt een dubbele diagnose kliniek uitkomst. SolutionS gelooft echter dat voor het merendeel van de mensen met een dubbele diagnose een integrale behandeling binnen de verslavingszorg de meest geëigende vorm van behandeling is. SolutionS is een kliniek bij uitstek waarin deze grote groep cliënten een behandeling krijgt waarin een integrale behandelingsaanpak de norm is.

Wij vinden het belangrijk dat er sprake is van een geïntegreerd behandelaanbod waarin medische, maar ook psychiatrische en psychologische aandacht is voor beide probleemgebieden.

Kliniekopname bij dubbele diagnose

SolutionS biedt een intensief klinisch traject dat vrijwel altijd noodzakelijk is voor de behandeling van een dubbele diagnose. Naadloos daarop aansluitend volgt een gedegen ambulante behandeling. Het gelijktijdig behandelen van beide stoornissen leidt tot een vermindering van de psychiatrische symptomen en het stoppen van het actieve verslavingsgedrag.