Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Bedrijfs- en Arboartsen

Effectieve behandelingen van verslaving

Herkenning op de werkvloer

Volgens Amerikaans onderzoek is 62% van de mensen met een drugs- en alcoholmisbruikprobleem fulltime werkzaam*. Het is daarom dus een belangrijke plek om een verslaving te identificeren.

Als bedrijfs- of Arboarts kunt u ingeschakeld worden door een HR-medewerker of leidinggevende die opmerkt dat de medewerker verminderd functioneert wat zich kan uiten op verschillende vlakken. Ook kan een werknemer zich uit zichzelf bij u melden met verschillende klachten.

Bij het voorkomen van (een aantal van) de volgende signalen of klachten is het raadzaam om een mogelijke verslaving in acht te nemen**:

Gedrag

 • Afzondering
 • Snel geïrriteerd
 • Lichamelijke onrust
 • Veelvuldig toiletgebruik
 • Ongepast (seksueel) gedrag
 • Stiekem gedrag
 • Onverzorgd uiterlijk

Lichamelijke symptomen

 • Alcoholgeur en/of maskerende geuren
 • Rode ogen
 • Tremoren
 • Opgeblazen gezicht
 • Toe- en/of afname gewicht
 • Slaapproblemen / vermoeidheid
 • Angst
 • Maag- en/of darmproblemen

Functioneren

 • Verminderd scherpe reactie
 • Verschijnselen van depressie / burn-out
 • Niet nakomen van afspraken
 • Fysiek aanwezig maar tot weinig in staat
 • Betrokkenheid bij verspilling, fouten of ongevallen
 • Geheugenproblemen
 • Verminderde algemene conditie

Aanwezigheid

 • Uitval met vage klachten
 • Regelmatig verzuim (met name maandag en vrijdag)
 • Te laat komen
 • Regelmatig ongevallen en fracturen

* HazeldenResearch Update. Butler center for research, January 2009.

** GGD factsheet Herkennen van problematisch alcoholgebruik bij patiënten inde Groningse huisartsenpraktijk (november 2010): ggd.groningen.nl, NHG standaard Problematisch alcoholgebruik(april 2005).

Als er geen andere aanwijsbare reden voor dergelijke klachten is, kan er sprake zijn van een verslavingsprobleem.

Verslaving monitoren op de werkvloer

Medewerkers met verslavingsproblematiek in een vergevorderd stadium vertonen vaak veelvuldig, kortstondig verzuimgedrag. Samen met verminderd functioneren is dit de meest opvallende aanwijzing dat er iets aan de hand is met deze persoon.

U kunt, samen met de directe leidinggevende of HR-manager, de medewerker voor een vaste periode (bijvoorbeeld een maand) extra in de gaten houden en gebruik maken van een checklist om te zien of hij of zij gedrag vertoont dat kan wijzen op een verslaving.

Ook kan de leidinggevende op uw aanraden of samen met u de werknemer in een eerste gesprek aanspreken op de verminderde prestaties. Hierbij is het niet het primaire doel om de werknemer te laten opbiechten dat hij of zij verslaafd is: blijf bij de feiten en geef aan waar de schoen wringt. De werknemer kan hier dan zelf op reageren, hoewel de kans groot is dat mocht er sprake van een verslaving zijn, dit niet door de werknemer meteen toegegeven wordt.

Een dergelijk gesprek is een uitgangspunt voor de periode waarop de werknemer iets scherper in de gaten wordt gehouden en een dossier aangelegd kan worden van signalen die u, de leidinggevende of collega’s oppikken. Dit dossier kunt u gebruiken wanneer uw vermoedens in de monitorperiode bevestigd worden en u de werknemer in een tweede gesprek op de verslaving wil aanspreken.***

Seminar ‘Hulp bij Verslaving’

Wist u dat SolutionS periodiek seminars organiseert over verslaving voor huisartsen en POH-GGZ. Deelname levert u drie accreditatiepunten op. Lees meer over het seminar.