Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Cocaïneverslaving

Ben jij verslaafd aan cocaïne? Wij helpen!

Hulp bij verslaving aan cocaïne

Een cocaïneverslaving wordt ook wel cokeverslaving genoemd. Dat wat begint met één keer recreatief gebruik tijdens een feestje, mondt uit in steeds vaker snuiven en steeds heftiger ontwenningsverschijnselen. Afkicken van coke is dan ook niet eenvoudig. Het is een hardnekkige verslaving, maar (net zoals bij andere verslavingen) is met goede begeleiding een hersteltraject mogelijk.

Een verslaving aan cocaïne is een veelvoorkomende vorm van drugsverslaving. Coke wordt niet alleen in het partycircuit gebruikt, maar heeft jaren geleden ook zijn weg gevonden naar het bedrijfsleven. Het gebruik geeft een opgewekt en energiek gevoel, wat de drug erg aantrekkelijk maakt voor succesvolle mensen met een druk en hectisch leven. Bij veel en frequent gebruik is er echter steeds meer nodig om het gewenste effect te behalen en ligt een cocaïneverslaving op de loer.

De cokegebruiker ontdekt na verloop van tijd dat hij of zij niet meer goed functioneert zonder cocaïne. Tegelijkertijd bemerkt de directe omgeving zoals familie, partners en vrienden in toenemende mate gedragsverandering. Dit kan uiteindelijk leiden tot hevige ruzies, plichtsverzuim en risicovol gedrag.

Oorzaken en kenmerken cocaïneverslaving

Aan een cocaïneverslaving kunnen meerdere oorzaken ten grondslag liggen. Het risico op verslaving is met name groot als de coke gebruikt wordt om het zelfvertrouwen te vergroten of stress tijdelijk te verlichten. Cocaïne werd door velen lang beschouwd als elitedrug en juist in de hogere sociale klasse zijn dit dan ook de meest voorkomende redenen om cocaïne te gebruiken.

De maatschappij stelt steeds hogere eisen en hierdoor leggen professionals de lat voor zichzelf noodgedwongen hoog. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondernemers en zelfstandigen, maar ook aan mensen die werken in de media, advocaten, artsen, accountants, politici en rechters. De snelheid waarmee zij moeten schakelen, de moordende concurrentie zowel binnen als buiten bedrijven, de economische spanningen en een verwoede strijd aan de top leiden vaak tot stress en burn-out verschijnselen. Lees meer over cocaïnegebruik op werkvloer.

De uitweg hiervoor vinden deze mensen onder meer in cocaïnegebruik. Maar is de coke eenmaal uitgewerkt? Dan voelt de verslaafde zich vaak neerslachtig en depressief. De verleiding om weer te gebruiken is dan extra groot, door het verlangen om het euforische en zelfverzekerde gevoel tijdens gebruik weer te hervinden. Die sensatie wordt bij herhaaldelijk gebruik echter steeds minder (er treedt gewenning op), waardoor steeds meer en vaker gebruik nodig is om hetzelfde gevoel te creëren. Dit vergroot het risico op een overdosis en (soms ernstige) gezondheidsproblemen.

Van cokemisbruik naar verslaving

Zodra er sprake is van herhaaldelijk gebruik van cocaïne, ligt een verslaving op de loer. Een cocaïneverslaving kan snel ontaarden en ontwikkelt zich op drie vlakken:

Psychisch > ontwikkelen van een onweerstaanbare behoefte aan cocaïne
Lichamelijk > ontwikkelen van een steeds hogere tolerantie ten aanzien van cocaïne
Sociaal > anders functioneren op werk en in vrije tijd

1. Psychische gevolgen van cokeverslaving

Cocaïne lost bij snuiven op in het neusslijmvlies en komt zo in het bloed terecht. Het middel werkt snel, maar het effect houdt slechts ongeveer een half uur aan. Dit maakt de verleiding groot om snel opnieuw te gebruiken. Zeker omdat de gebruiker zich na uitwerking van de coke vaak onrustig, depressief of angstig voelt. In sommige gevallen kan dit zelfs leiden tot paniekaanvallen en psychoses.

2. Lichamelijke gevolgen van cokeverslaving

Iemand die regelmatig cocaïne gebruikt, ontwikkelt een steeds grotere tolerantie ten aanzien van het middel. Hierdoor is steeds vaker gebruik (en steeds grotere hoeveelheden) nodig om dezelfde roes te ervaren. Het gevolg is dat ook de ontwenningsverschijnselen zoals grote vermoeidheid, hongergevoel, hartkloppingen, menstruatieklachten, impotentie en slaapstoornissen steeds heftiger worden.

3. Sociale gevolgen van cokeverslaving

Een cocaïneverslaafde functioneert in het dagelijks leven niet meer optimaal. Het cokegebruik heeft zich ontwikkeld van bijzaak tot hoofdzaak in het leven. De cokeverslaving in stand houden kost tijd, geld en moeite die niet meer in het werk of sociale contacten gestoken kan worden. Dit versterkt het gevoel van neerslachtigheid en eenzaamheid en zorgt voor een negatieve vicieuze cirkel die leidt tot nog meer gebruik en totaal gebrek aan regie over het leven.

Een cokeverslaving wordt vastgesteld aan de hand van verschillende criteria.

Sprake van een verslaving is in elk geval als:

 • De gebruiker geen regie of controle meer heeft over het middel of de gewoonte
 • De consequenties van het gebruik hem of haar belemmeren in het dagelijks functioneren

Aan een cokeverslaving gaat altijd een cokeprobleem vooraf. De snelheid waarmee dit probleem overgaat in een verslaving, verschilt per context en gebruiker. Duidelijk is wel dat het risico op verslaving toeneemt naarmate de cocaïne vaker en langer achter elkaar wordt gebruikt. Dit leidt in de praktijk al snel tot problemen in het dagelijks leven zoals thuis, op school of op het werk.

Het cokeprobleem gaat over in een cokeverslaving als een relatief korte periode van gebruik al leidt tot hevige onthoudingsverschijnselen. Een grote lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid resulteert vaak in mislukte stoppogingen en een gebruik dat steeds verder uit de hand loopt. De cocaïnegebruiker heeft dan goede begeleiding nodig om de cocaïneverslaving te bestrijden.

Symptomen van cocaïnegebruik

 • Energieke en zelfverzekerde uitstraling, maar ook rusteloos gedrag en snel geïrriteerd
 • Vaak last van de neus, veel alcohol drinken en regelmatig toiletbezoek
 • Zelf enorm veel praten, maar slecht luisteren naar anderen
 • Bleek gezicht, afgevallen en wijde pupillen

Symptomen van cocaïneverslaving

 • Grotere tolerantie voor cocaïne
 • Niet nakomen van afspraken (bijvoorbeeld niet of te laat op werk verschijnen)
 • Toenemende eenzaamheid door afnemend sociaal leven
 • Steeds meer opstapelende problemen (en daarover liegen)
 • Problemen met gezondheid of financiën
 • Steeds vaker neerslachtig of depressief
 • Risicovol gedrag
 • Niet meer zonder coke kunnen functioneren

Hulp bij het overwinnen van een cokeverslaving

Het toegeven van een cocaïneverslaving vergt moed. Nog veel meer kracht en doorzettingsvermogen is echter nodig om de drugsverslaving te overwinnen. Ben jij of is iemand in je omgeving verslaafd aan coke? Pak de hulp die je kunt krijgen dan met beide handen aan. SolutionS staat voor je klaar!