Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Is uw patiënt mogelijk verslaafd?

Effectieve behandelingen van verslaving

Omgaan met een mogelijke verslaving

Wanneer u vermoedt dat een van uw patiënten mogelijk lijdt aan een verslaving, zijn er verschillende stappen in het proces die uiteindelijk leiden tot de behandeling van de verslaving.

In veel gevallen kunt u de mogelijke verslaving, direct of minder direct, ter sprake brengen bij de patiënt. Soms is het echter raadzaam om de mogelijke verslaving eerst een tijdje te monitoren en in kaart te brengen.

Ter sprake brengen van een mogelijke verslaving

In tegenstelling tot wat veel artsen denken, vinden mensen het vaak helemaal geen probleem wanneer een arts hen vraagt naar bijvoorbeeld het alcoholgebruik. Een eenvoudige manier om het middelengebruik van de patiënt in kaart te brengen, is het incorporeren van deze vragen in de leefstijlanamnese*.

Een andere manier om meer inzicht te krijgen in het middelengebruik is door het verbinden van de klacht aan middelengebruik.** Denk hierbij aan vragen als:

  • Heeft u wel eens overwogen dat uw klacht wellicht verband houdt met uw alcoholgebruik?
  • Bij sommige mensen die hier last van hebben, houdt deze klacht verband met drugsgebruik.
  • Gebruikt u wel eens drugs of andere verdovende middelen?

Ook zijn er verschillende testen om het middelengebruik van de patiënt in kaart te brengen:

De AUDIT (-C)

Alleen alcohol, aanbevolen in de Multidisciplinaire Richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol

De AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) is ontwikkeld door de WHO (World Health Organization) en is een eenvoudige methode om mensen met gevaarlijke en schadelijke patronen in hun alcoholgebruik te identificeren. De AUDIT bestaat uit een vragenlijst die zowel door de patiënt zelf ingevuld kan worden of door de arts mondeling afgenomen kan worden. De AUDIT-C is een verkorte versie van de test, die enkel de eerste drie vragen van de oorspronkelijke tekst behandelt, maar in validiteit nauwelijks verschilt van het origineel.***

De Five Shot Test

Alleen alcohol, aanbevolen in de NHG-standaard Problematisch Alcoholgebruik

De Five Shot Test bestaat uit vijf vragen en is een combinatie van de AUDIT en de CAGE-test (Cut down, Annoyed by criticism, Guilty about drinking, Eye-opener). De test geeft niet alleen uitsluitsel over problematisch alcoholgebruik, maar geeft ook een indruk van de omvang van het probleem.****

De ASSIST

Voor al het middelengebruik, gebruikt in België

De ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test) is ontwikkeld door de WHO (World Health Organization) en is een test om middelgebruik in kaart te brengen. De test bestaat uit acht vragen die in een interview afgenomen moeten worden en behandelt veel verschillende middelen zoals alcohol, roken, cocaïne, opiaten, maar ook slaap- en kalmeringsmiddelen. De test is speciaal bedoeld voor de eerstelijnsgezondheidszorg.*****

* GGD factsheet Herkennen van problematisch alcoholgebruik bij patiënten inde Groningse huisartsenpraktijk (november 2010)

** NHG standaard Problematisch alcoholgebruik (april 2005).

*** AUDIT-handleiding, Multidisciplinaire RichtlijnAlcohol: Stoornissen in het gebruik van Alcohol (2009):

**** Multidisciplinaire Richtlijn Alcohol: Stoornissen in het gebruik van Alcohol (2009): NHG standaard Problematisch alcoholgebruik(april 2005).

***** Handleiding ASSIST

Seminar ‘Hulp bij Verslaving’

Wist u dat SolutionS periodiek seminars organiseert over verslaving voor huisartsen en POH-GGZ. Deelname levert u drie accreditatiepunten op. Lees meer over het seminar.