Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Twaalf Stappen Minnesota Model

Het 12 Stappen Minnesota Model

12 Stappen Minnesota Model

Ontstaan van het 12 Stappen Minnesota Model

De zoektocht naar de oplossing voor het alcoholprobleem van de New Yorkse effectenmakelaar Bill Wilson, beschreven in het boek Alcoholics Anonymous, vormt de basis voor het ontstaan van het 12 Stappen Minnesota Model.

In 1934 besefte Bill Wilson dat zijn relatie met alcohol zijn leven verwoestte. Toen hij echter probeerde controle te krijgen over zijn drankgebruik, bemerkte hij tot zijn afgrijzen dat hij niet kon stoppen. Hij erkende dat zijn problemen voor het grootste deel te wijten waren aan zijn alcoholisme en zag in dat hij machteloos stond tegenover de alcohol.

Tijdens een van Bills’ bezoeken aan het Charles B. Towns ziekenhuis in New York suggereerde Dr. William Silkworth voor het eerst dat alcoholisme een ziekte was.

Bang, maar vastbesloten nam Bill Wilson zich voor om een oplossing voor zijn levensbedreigende probleem te vinden. Zijn zoektocht staat beschreven in ‘Bill’s Story‘ in het boek ‘Alcoholics Anonymous’. Hierdoor ontstond de Fellowship van de Anonieme Alcoholisten en het 12 Stappen Minnesota Model.

12 StappenHet 12 Stappenplan

Het 12 Stappen Minnesota Model is een mengeling van ideeën en ervaringen uit een aantal bronnen, zoals ‘The Oxford Group’, Carl Jung, William James, Kierkegaard en het Boeddhisme. Deze zijn aangepast om alle soorten van pijnlijke menselijke aandoeningen zoals gokverslaving, afhankelijkheid van narcotica en dwangmatige handelingen, aan te pakken. In meerdere opzichten is het 12 Stappenplan een van de meest belangrijke therapeutische ontwikkelingen van de 20ste eeuw.

Het 12 Stappen Minnesota Model is de basisfilosofie bij SolutionS met als uitgangspunt abstinentie en als doel trouw bezoek van de meetings of deel zijn van het Fellowship. Het is geen therapiemodel, de therapeutische onderdelen bij SolutionS bestaan o.a. uit:

  • Cognitieve Gedragstherapie
  • Motivationele Interviewing
  • CRAFT (Community Reinforcement And Family Treatment)

De laatste is met name gericht op het betrekken van partners en familieleden bij het herstelproces.

Tijdens de behandeling wordt voorlichting gegeven over de 12 Stappen:

De 12 Stappen

Stap 1 Het fundament

Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving, dat ons leven onhanteerbaar was geworden.

Stap 2 De Hogere Macht: help!

Wij kwamen ertoe te geloven dat een Macht groter dan onszelf ons weer geestelijk gezond kon maken.

Stap 3 Ik geef de strijd op…

Wij namen de beslissing om onze wil en ons leven over te dragen aan de zorg van God zoals wij Hem begrepen.

Stap 4 Hoe ben ik eigenlijk geworden wie ik ben… ?

Wij maakten een grondige en onbevreesde morele inventaris van onszelf op.

Stap 5 De schaamte voorbij, ik erken wie ik ben

Wij bekenden tegenover God, onszelf en iemand anders de ware aard van onze fouten.

Stap 6 Waarom zou ik mijn gedrag willen veranderen?

Wij waren volkomen bereid God al deze fouten in ons karakter weg te laten nemen.

Stap 7 Gedragsverandering, de actie

Wij vroegen Hem nederig onze tekortkomingen weg te nemen.

Stap 8 Ben eens eerlijk; wat ging er nou precies verkeerd?

Wij maakten een lijst van alle mensen die wij schade berokkend hebben en werden bereid het met hen allen goed te maken.

Stap 9 Tijd om verantwoording af te leggen en puin te ruimen

Wij maakten het, waar mogelijk, direct goed met deze mensen, behalve wanneer dit hen of anderen zou schaden.

Stap 10 Hoe ging het nu eigenlijk écht met mij vandaag?

Wij gingen door met het opmaken van een persoonlijke inventaris en wanneer wij fout waren, gaven wij dat onmiddellijk toe.

Stap 11 Wat geeft mijn leven eigenlijk zin, nu ik niet meer hoef te gebruiken?

Wij trachtten middels gebed en meditatie ons bewuste contact met God zoals wij Hem begrepen te verbeteren, enkel biddend om kennis van Zijn wil voor ons, en de kracht die uit te voeren.

Stap 12 The endgame: continuïteit in mijn herstel en dat van anderen

Tot een geestelijk ontwaken gekomen als resultaat van deze stappen, probeerden wij deze boodschap uit te dragen naar verslaafden en deze uitgangspunten in al ons doen en laten toe te passen.

In dit programma wordt gesproken over God of een hogere macht. Daardoor wordt weleens gedacht dat het een religieuze beweging is. Met de hogere macht wordt bedoeld een gezond tegenwicht van je verslaving, dat waar je kracht uit put en steun door ervaart.

Lees meer over de behandeling van verslaving.

Meer lezen over de 12 Stappen?
Lees de blog serie van Leo “De 12 Stappen voor Dummies