Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Wat is de maatschappelijke schade van cocaïne?

Cocaïne is in Nederland een populaire drug. In het uitgaanscircuit en op festivals is het snuiven van een lijntje geen zeldzaam verschijnsel en ook in het bedrijfsleven oefent het middel aantrekkingskracht uit op mensen met een druk bestaan. Toch brengt cocaïnegebruik een hoop gevaren met zich mee; niet alleen voor de gebruiker zelf, maar ook voor anderen.

Hoeveel Nederlanders gebruiken cocaïne?

Ongeveer 700.000 Nederlanders hebben ooit wel eens cocaïne gebruikt en circa 250.000 daarvan (2% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder) doen dat nu nog altijd. Bijna 40.000 mensen uit deze groep hebben een cokeprobleem of zijn zelfs cocaïneverslaafd. In driekwart van de gevallen consumeren zij snuifcocaïne (vooral gebruikt in het uitgaanscircuit) en in een kwart van de gevallen gaat het om crack (een rookbare cocaïnevorm vooral populair bij heroïnegebruikers).

Met deze cijfers staat Nederland wereldwijd in de top 3 als het gaat om het percentage van de bevolking dat cocaïne gebruikt. Alleen Australië (2,5%) en het Verenigd Koninkrijk (2,3%) blijven ons land voor. Samen met landen als de Verenigde Staten en Spanje deelt Nederland met een gebruikspercentage van 2% een derde plek.

Hoe gevaarlijk is cocaïnegebruik?

Circa 8.000 mensen laten zich jaarlijks behandelen voor een cocaïneverslaving. De problemen waarmee zij kampen zijn vaak groot. Cocaïne neemt in de risicobeoordeling van gevaarlijke middelen op alle gebieden een vijfde plek in: zowel op het vlak van acute toxiciteit, chronische toxiciteit, verslavingsgevoeligheid en sociale schade (individueel en maatschappelijk).

De psychische, lichamelijke en sociale gevolgen van cocaïnegebruik zijn dan ook groot. De korte werkingsduur en negatieve nawerking (onrust, depressieve gevoelens, angst) maakt de verleiding om snel opnieuw te gebruiken groot. De ontwenningsverschijnselen zoals vermoeidheid, hartkloppingen en slaapstoornissen zijn hevig en een cokeverslaving mondt vaak uit in een totaal gebrek aan controle over het leven.

Daarnaast zijn er nog de risico’s op overdosering of coke van slechte kwaliteit. In Nederland zijn er jaarlijks vele honderden gezondheidsincidenten met cocaïne, waarvan tientallen sterfgevallen. Hartinfarcten zijn hierbij een veelvoorkomende doodsoorzaak. Cocaïne van slechte kwaliteit vergroot het risico op gezondheidsproblemen en bevat vaak onbekende en giftige ingrediënten. In Nederland ligt de puurheid van coke volgens onderzoek gemiddeld op 68%.

De relatie tussen cocaïne en criminaliteit

Het produceren, verkopen of bezitten van cocaïne is bij wet verboden. Het gebruik van deze drug wordt dan ook geassocieerd met criminaliteit. Deze link wordt nog eens versterkt door de ontremmende werking van het middel. Dit kan crimineel gedrag bij de gebruiker bevorderen en vergroot de kans op vormen van bijvoorbeeld gewelds- en verkeerscriminaliteit.

Daarbij komt dat cocaïne een relatief duur middel is en cocaïnegebruikers eerder criminele handelingen plegen om aan het benodigde geld voor hun favoriete drug te komen. Dit fenomeen staat ook wel bekend als verwervingscriminaliteit en wordt ook geassocieerd met andere vormen van drugs. Feit is wel dat de zeer verslavende werking van cocaïne deze criminaliteitsvorm in de hand werkt.

Cocaïne veroorzaakt bovendien niet alleen direct, maar ook indirect een hogere criminaliteit. Een land als Nederland vertolkt een leidende rol in de wereldwijde cocaïnehandel en dit gaat gepaard met in sommige gevallen extreem geweld. Criminele liquidaties op klaarlichte dag op straat en ernstige bedreigingen van drugscriminelen aan ooggetuigen van drugshandel zorgen voor een crimineel drugsklimaat dat steeds bedreigender vormen aanneemt.

De relatie tussen cocaïne en milieuproblemen

Ontbossing in oost Guatemala. Foto: Marvin Recinos/AFP/Getty Images

Ook in onze leefomgeving laat het gebruik van cocaïne zijn sporen na. Ecologische bossen van onschatbare waarde verdwijnen in Centraal-Amerika in alarmerend tempo. Niet alleen omdat het woud moet wijken voor de productie van cocaïne, maar ook omdat drugshandelaren enorme hectares land gebruiken om hun winsten uit de cocaïnehandel wit te wassen. De drugshandelaren investeren in grootschalige veeteelt en zijn hiermee verantwoordelijk voor meer dan 30% van de ontbossing in Centraal-Amerika.

Dan is er nog het grote probleem van de water- en milieuvervuiling die cokeproductie oplevert. Voor de bereiding van cocaïne worden stoffen als ammoniak, kerosine en zwavelzuur gebruikt, die tijdens het productieproces ter plekke in de bodem en het oppervlaktewater verdwijnen. Door de overheid opgespoorde coca-akkers worden daarnaast vernietigd met glyfosaat, dat het grondwater nog eens extra vervuilt en een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid van de lokale bevolking.

https://www.youtube.com/watch?v=jF_kPEl0OCU

De relatie tussen cocaïne en kinderarbeid

Kindarbeiders cocaine
Foto: United Nations – Office on Drugs & Crime

Over de lokale bevolking gesproken; die wordt tevens gebruikt voor het proces van cocaïneproductie. Met name kinderarbeid is een veelvoorkomend fenomeen. Dat komt onder meer doordat cocaplanten laag aan de grond groeien en relatief makkelijk te plukken zijn. Dat maakt de inzet van kinderen voor het plukwerk aantrekkelijk voor cokeproducenten. Ook worden kinderen en tieners steeds vaker ingezet voor de productie en smokkel van cocaïne. Hierdoor stoppen veel kinderen met school en raken ze steeds meer afhankelijk van het werk voor de drugsproducent.

Wanneer gebruikt iemand overmatig cocaïne?

Van een cocaïneverslaving is sprake als wordt voldaan aan een van de volgende criteria:

  • De cokegebruiker heeft geen regie of controle meer over het gebruik
  • Het cokegebruik staat een normaal dagelijks functioneren in de weg

In zijn algemeenheid geldt dat het risico op verslaving aanwezig is zodra de gebruiker frequent en langdurig doorgaat met het cocaïnegebruik, ondanks de problemen die dit veroorzaakt in het dagelijks leven. Denk hierbij aan het niet nakomen van afspraken op school, op werk of thuis, maar ook aan herhaaldelijke aanvaringen met justitie.

Lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid zorgen ervoor dat de verslaafde na verloop van tijd steeds meer cocaïne nodig heeft. Een relatief korte periode niet gebruiken leidt dan al snel tot onthoudingsverschijnselen die in hevigheid alleen maar toenemen. Ook meerdere mislukte stoppogingen typeren vaak een cocaïnegebruik dat de gebruiker niet meer zelf in de hand heeft.

Verslaafd aan cocaïne?

Zoals je in dit artikel kunt lezen heeft het gebruik van cocaïne niet alleen gevolgen voor jezelf, maar ook voor anderen en onze leefomgeving. Vermoed jij een cocaïneverslaving bij jezelf of een dierbare? Zoek dan professionele hulp voordat de schade op alle fronten steeds erger wordt. Neem contact op met SolutionS voor een professioneel behandeltraject op maat.

Bel nu: 033 – 204 85 50
E-mail: info@solutions-center.nl

Of vraag een vrijblijvend intakegesprek aan.