Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Visie van SolutionS over toelating particuliere verslavingsklinieken

De kwaliteit van de zorg is voor elke cliënt en elke afkickkliniek essentieel. Daarom onderschrijven we van harte het standpunt van VWS-minister Schippers, zoals zij dinsdag 16 april in de Tweede Kamer formuleerde:

  • De zorg die behandelaars verlenen, moet voldoen aan duidelijke eisen;
  • De toelating tot de zorgmarkt moet worden aangescherpt.

Daarnaast juichen we het voornemen van de Minister toe, om de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IgZ) eerder en regelmatiger particuliere klinieken te laten bezoeken. Dat is voor SolutionS een Prima aanvulling op de kwaliteits-waarborgen die we zelf in ons 10-jarig bestaan hebben opgebouwd:

  • SolutionS Verslavingszorg heeft een zeer betrokken Cliëntenraad;
  • We hebben een deskundige Raad van Toezicht;
  • Onze tien Hoofdbehandelaren zijn allen BIG-geregistreerd;
  • Naast deze Hoofdbehandelaren, werken bij SolutionS een groot aantal medici en paramedici, die conform de eisen van hun beroepsorganisaties jaarlijks een serie geaccrediteerde nascholingen volgen;
  • Onze behandelaren werken in multidisciplinaire behandelteams samen, waarbij periodieke collegiale toetsing en intervisie vaste onderdelen van de werkmethode zijn;
  • De samenstelling van ons Bestuur, Raad van Toezicht en Cliëntenraad is in de WTZ1 vergunningsaanvraag vastgelegd.

Meer dan 4000 cliënten in 15 jaar

Onder deze waarborgen, heeft SolutionS in haar 10-jarig bestaan meer dan 4000 cliënten behandeld. Uit verschillende systematische onderzoeken blijkt onze 12 Stappen methode goed te werken.

  • In een follow-up monitoring werd bij slechts 11% van de nieuwe cliënten een terugval geconstateerd.
  • In 2010 en 2011 is met een grote verzekeraar een onderzoek gedaan waarbij een slagingspercentage werd gehaald van 78%. Hierbij is succes gedefinieerd als: binnen 12 maanden na verlaten van de kliniek is er geen zorgvraag meer ingediend voor dezelfde diagnose.

SolutionS hecht zeer aan de kwaliteit van de verslavingszorg, en loopt vanuit haar lange professionele historie daarin voorop. Aanscherping van de regelgeving rond toelating en kwaliteit van particuliere klinieken vinden we een uitstekende ontwikkeling. Dit zal de gehele branche scherp houden, hetgeen uiteindelijk de zorg voor elke patiënt ten goede komt.

Directie SolutionS