Ten eerste, is er de focus op persoonlijk herstel bij individuen, waarbij wordt gekeken welke triggers voor mechanismen van gedragsverandering (bv een 12-stappen herstel-groep) bij mensen met problematisch middelengebruik als succesvol worden ervaren.

Ten tweede, worden structurele invloeden onderzocht op een maatschappelijke schaal. Het internationale karakter van het onderzoek stelt de onderzoekers in staat om de invloed van nationale factoren (zoals beleid) te vergelijken.

Opzet

In dit onderzoek worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. Er zullen 750 enquêtes worden afgenomen in 3 landen (250 per land), vervolgens worden uit deze steekproef 450 mensen geïnterviewd door middel van een gestructureerde vragenlijst op een voormeting en een jaar later bij een nameting. 90 mensen (30 per land) worden vervolgens geselecteerd voor retrospectieve diepte-interviews.

Ten slotte zal fotovoice worden gebruikt; een innovatieve onderzoeksmethode waarbij deelnemers door middel van het maken van foto’s leren de kwalitatieve aspecten van hun hersteltraject uit te beelden. Deze methode zal worden gebruikt om specifieker in te gaan op verschillen tussen mannen en vrouwen bij herstel van problematisch middelengebruik.