Top

Kosten & vergoedingen

SolutionS Center / Kosten & vergoedingen

Kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering

SolutionS is een specialistische instelling voor de geestelijke gezondheidszorg. Voor deze zorg is iedere Nederlander verzekerd vanuit de verplichte basisverzekering. Uiteraard geldt hier een wettelijk vastgesteld eigen risico bij elke verzekeraar. Per 1 januari 2018 is het wettelijk vastgesteld eigen risico minimaal 385 euro per jaar.

Gecontracteerde zorg

SolutionS sluit jaarlijks contracten met een aantal zorgverzekeraars. Dit betekent dat uw behandeling wordt vergoed. Voor 2018 zijn dat de volgende zorgverzekeraars:

 • Zilveren Kruis
 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • FBTO
 • OZF Achmea
 • Aevitae (Avéro Achmea)
 • Interpolis
 • Avéro Achmea
 • IAK (Avero Achmea)
 • Pro Life Zorgverzekeringen
 • ZieZo
 • Zorgverzekeraar VGZ
 • Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht
 • IZZ
 • Aevitae
 • IZA
 • ZEKUR
 • Zorgzaam verzekerd
 • N.V. Univé Zorg
 • Caresco BV (VGZ)
 • Bewuzt
 • MVJP
 • UMC

Niet-gecontracteerde zorg

SolutionS heeft met aantal zorgverzekeraars geen contract. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering dus u kunt gewoon bij ons terecht. Wij hanteren voor niet gecontracteerde zorg de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit landelijk zijn vastgesteld. Wanneer een zorgverzekeraar onverhoopt minder vergoedt dan de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit wordt het verschil niet op de patiënt verhaald. De zorgverzekeraar kan u alleen het eigen risico in rekening brengen. Wanneer u het eigen risico dit jaar al verbruikt heeft kost de behandeling u niets. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze casemanagers, zij informeren u graag over de mogelijkheden. Bel 033-204 8550.

Voor 2018 betreft dit de volgende zorgverzekeraars:

 • CZ
 • Delta Lloyd
 • OHRA
 • Anderzorg
 • Azivo
 • HEMA
 • PMA
 • Menzis
 • Aevitae (ASR)
 • AZVZ
 • De Amersfoortse
 • Ditzo
 • Energiek
 • ENO
 • Hollandzorg
 • IAK
 • Nedasco
 • ONVZ
 • PNO
 • Salland
 • Zorgdirect
 • VvAA
 • Zorg & Zekerheid
 • Aevitae
 • De Amersfoortse
 • Ditzo
 • Promovendum
 • National Academic
 • Besured

Verzekerd bij CZ?
Dan kunt u gewoon bij ons terecht.

Verzekerd bij Menzis, ONVZ, ENO, IptiQ of Zorg en Zekerheid?

Dan kunt u gewoon bij ons terecht. Let u dan wel op het volgende:

Als er mogelijk sprake is van een klinische behandeling, dan dient er voorafgaand aan de behandeling een machtiging aangevraagd te worden. SolutionS kan u hiermee van dienst zijn. Houd er wel rekening mee dat het soms enige tijd kan duren voordat de machtiging verstrekt wordt.

Wanneer een machtiging niet wordt goedgekeurd is een klinische opname niet mogelijk, maar wel een ambulante behandeling.

Verzekerd bij DSW en Stad Holland (DSW)?

In 2018 heeft SolutionS geen contract afgesloten met zorgverzekeraar DSW, noch de mogelijkheid de behandeling te declareren. Graag verwijzen wij u terug naar DSW voor een behandelalternatief. U heeft wel altijd de mogelijkheid om de behandeling bij SolutionS zelf te betalen en niet via uw zorgverzekeraar te laten verlopen. Meer informatie hierover leest u bij het onderdeel ‘Private financiering’.

Verzekerd bij Amersfoortse (ASR) of Ditzo?
Dan kunt u gewoon bij ons terecht.

Voor zowel een ambulante als klinische behandeling dient er vooraf een machtiging aangevraagd te worden bij de verzekeraar. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Indien deze machtiging niet wordt goedgekeurd door de verzekeraar is een ambulante of klinische behandeling niet mogelijk.

Geen zelfstandige bijdrage

SolutionS vraagt geen zelfstandige bijdrage voor ambulant of verblijf in de kliniek. Alleen het wettelijk vastgesteld eigen risico 2018 (minimaal 385 euro) is van toepassing.

Speciale wensen – verblijf in de kliniek

Het reguliere verblijf in de kliniek wordt door onze cliënten uitstekend gewaardeerd. U betaalt geen zelfstandige bijdrage hiervoor.

In enkele gevallen kan het zo zijn dat er speciale wensen zijn inzake de accommodatie – die afwijken van ons reguliere aanbod – waarvoor wij kosten in rekening moeten brengen. Dit zullen wij dan vooraf met u bespreken. De hoogte van het bedrag zal individueel worden vastgesteld op basis van beschikbaarheid en specifieke wensen.

Private financiering

Wilt u niet dat de zorg wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, dan kunt u er voor kiezen om uw behandeling zelf te betalen. SolutionS hanteert hiervoor de zogenoemde passantentarieven. De passantentarieven zijn gebaseerd op landelijk geldende tarieven die jaarlijks vastgesteld worden door de Nederlandse Zorgautoriteit. Wij kunnen vooraf geen opgave doen van het passantentarief voor uw behandeling. Het uiteindelijk geldende passantentarief voor uw behandeling is namelijk afhankelijk van de diagnose, het behandelplan en tussentijdse resultaten.

Voor private financiering is een verwijzing van een huisarts geen vereiste, maar vinden we het wel wenselijk.

Voorwaarden voor intakegesprek

Voor het intakegesprek dient u een geldige verwijsbrief van uw huisarts te hebben, dient u verzekerd te zijn (de wettelijk verplichte basisverzekering) en dient u een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Een verwijsbrief dient daarbij minimaal te voldoen aan de landelijke criteria:

  • op de verwijzing staat aangegeven dat de verwijzing is voor gespecialiseerde GGZ;
  • de verwijzing moet de keuze voor gespecialiseerde GGZ beargumenteren: vermoeden op een DSM benoemde stoornis; ernst van de problematiek; risico; complexiteit; beloop klachten.
  • de verwijzing is gedateerd maximaal zes maanden vóór de behandeling en minimaal op de datum van het eerste gesprek.
  • op de verwijzing staan de naam, functie en de zogenoemde AGB-code van de verwijzer vermeld;
  • op de verwijzing staat een handtekening en/of een praktijkstempel.

SolutionS is een specialist op het gebied van verslavingszorg

Een behandeling bij SolutionS gaat veel verder dan alleen therapie. Wij kijken niet alleen naar uw verslavingsproblematiek, maar juist naar achterliggende oorzaken die invloed hebben op uw verslaving. Daarnaast bieden wij een uniek en uitgebreid familie- en partnerprogramma aan. U bent bij SolutionS aan het juiste adres om meerdere problemen integraal aan te pakken. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met ons secretariaat. Zij informeren u graag over de mogelijkheden bij SolutionS.

Lees meer over het behandeltraject.

Stel vrijblijvend uw vraag

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.