Top

Kosten & vergoedingen

SolutionS Center / Kosten & vergoedingen

SolutionS is een specialist op het gebied van verslavingszorg

Een behandeling bij SolutionS gaat veel verder dan alleen therapie. Wij kijken niet alleen naar uw verslavingsproblematiek, maar juist naar achterliggende oorzaken die invloed hebben op uw verslaving. Daarnaast bieden wij een uniek en uitgebreid familie- en partnerprogramma aan. U bent bij SolutionS aan het juiste adres om meerdere problemen integraal aan te pakken. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met ons secretariaat. Zij informeren u graag over de mogelijkheden bij SolutionS.

Verplichte basisverzekering bij álle verzekeraars

SolutionS is een specialistische instelling voor de geestelijke gezondheidszorg. Voor deze zorg is iedere Nederlander verzekerd vanuit de verplichte basisverzekering. Uiteraard geldt hier een wettelijk vastgesteld eigen risico bij elke verzekeraar. Per 1 januari 2018 is het wettelijk vastgesteld eigen risico minimaal 385 euro per jaar.

Voorwaarden voor intakegesprek

Voor het intakegesprek dient u een geldige verwijsbrief van uw huisarts te hebben, dient u verzekerd te zijn (de wettelijk verplichte basisverzekering) en dient u een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Een verwijsbrief dient daarbij minimaal te voldoen aan de landelijke criteria:

 • op de verwijzing staat aangegeven dat de verwijzing is voor gespecialiseerde GGZ;
 • de verwijzing moet de keuze voor gespecialiseerde GGZ beargumenteren: vermoeden op een DSM benoemde stoornis; ernst van de problematiek; risico; complexiteit; beloop klachten.
 • de verwijzing is gedateerd maximaal zes maanden vóór de behandeling en minimaal op de datum van het eerste gesprek.
 • op de verwijzing staan de naam, functie en de zogenoemde AGB-code van de verwijzer vermeld;
 • op de verwijzing staat een handtekening en/of een praktijkstempel.

Gecontracteerde zorg

SolutionS sluit jaarlijks contracten met een aantal zorgverzekeraars. Dit betekent dat uw behandeling wordt vergoed. Voor 2018 zijn dat de volgende zorgverzekeraars:

 • Zilveren Kruis
 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • FBTO
 • OZF Achmea
 • Aevitae (Avéro Achmea)
 • Interpolis
 • Avéro Achmea
 • IAK (Avero Achmea)
 • Pro Life Zorgverzekeringen
 • ZieZo
 • Zorgverzekeraar VGZ
 • Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht
 • IZZ
 • Aevitae
 • IZA
 • ZEKUR
 • Zorgzaam verzekerd
 • N.V. Univé Zorg
 • Caresco BV (VGZ)
 • Bewuzt
 • MVJP
 • UMC

Niet-gecontracteerde zorg

SolutionS heeft met aantal zorgverzekeraars geen contract. Wij hanteren hiervoor de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit landelijk vastgesteld zijn. U kunt gewoon bij ons terecht. De zorgverzekeraar kan wel besluiten om de behandeling deels niet te vergoeden. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met onze casemanagers. Zij kunnen u informeren wat er mogelijk is.

Voor 2018 betreft dit de volgende zorgverzekeraars:

 • CZ
 • Delta Lloyd
 • OHRA
 • Anderzorg
 • Azivo
 • HEMA
 • PMA
 • Menzis
 • Aevitae (ASR)
 • AZVZ
 • De Amersfoortse
 • Ditzo
 • Energiek
 • ENO
 • Hollandzorg
 • IAK
 • Nedasco
 • ONVZ
 • PNO
 • Salland
 • Zorgdirect
 • VvAA
 • Zorg & Zekerheid
 • Aevitae
 • De Amersfoortse
 • Ditzo
 • Promovendum
 • National Academic
 • Besured

Verzekerd bij CZ?
Dan kunt u gewoon bij ons terecht.

Verzekerd bij Menzis, ONVZ, ENO, IptiQ of Zorg en Zekerheid?
Dan kunt u gewoon bij ons terecht. Let u dan wel op het volgende:
Als er mogelijk sprake is van een klinische behandeling, dan dient u voorafgaand aan de behandeling een machtiging aan te vragen. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Indien deze machtiging niet wordt goedgekeurd is een klinische opname niet mogelijk, maar wel een ambulante behandeling. U kunt er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Voor meer informatie, zie ‘Private financiering’.

Verzekerd bij DSW en Stad Holland (DSW)?
Let u dan wel op het volgende:
In 2018 heeft SolutionS geen contract afgesloten met zorgverzekeraar DSW, noch de mogelijkheid de behandeling te declareren. Graag verwijzen wij u terug naar DSW voor een behandelalternatief. U heeft wel altijd de mogelijkheid om de behandeling bij SolutionS zelf te betalen en niet via uw zorgverzekeraar te laten verlopen. Meer informatie hierover leest u bij het onderdeel ‘Private financiering’.

Verzekerd bij Amersfoortse (ASR) of Ditzo?
Dan kunt u gewoon bij ons terecht. Let u dan wel op het volgende:
Voor zowel een ambulante als klinische behandeling dient er vooraf een machtiging aangevraagd te worden bij de verzekeraar. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Indien deze machtiging niet wordt goedgekeurd door de verzekeraar is een ambulante of klinische behandeling niet mogelijk. U kunt er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Voor meer informatie, zie ‘Private Financiering’.

Zelfstandige bijdrage

SolutionS – Ambulant
Voor een ambulante behandeling vraagt SolutionS geen zelfstandige bijdrage.

SolutionS Center
De zelfstandige bijdrage is gerelateerd aan de wensen van cliënt inzake de accommodatie tijdens het verblijf. De hoogte van het bedrag zal individueel worden vastgesteld op basis van beschikbaarheid en specifieke wensen.

Private financiering

Wilt u niet dat de zorg wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, dan kunt u er voor kiezen om uw behandeling zelf te betalen. SolutionS hanteert hiervoor de zogenoemde passantentarieven. De passantentarieven zijn gebaseerd op landelijk geldende tarieven die jaarlijks vastgesteld worden door de Nederlandse Zorgautoriteit. Wij kunnen vooraf geen opgave doen van het passantentarief voor uw behandeling. Het uiteindelijk geldende passantentarief voor uw behandeling is namelijk afhankelijk van de diagnose, het behandelplan en tussentijdse resultaten.

Voor private financiering is een verwijzing van een huisarts geen vereiste, maar vinden we het wel wenselijk.

Stel vrijblijvend uw vraag

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.