Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Aan drama geen gebrek

‘Never a dull moment’. Zowel in mijn lokaal, beter bekend als het ‘witte huisje’,  als daarbuiten. Ik moet hier vaak aan denken als ik me vanuit het Oosten van het land  tussen het langzaam rijdende verkeer op de  A1 richting Voorthuizen begeef. Ik weet nog dat ik, toen ik voor het eerst contact had met SolutionS, dacht: “Een therapie programma met spiritualiteit? Hoe doen ze dat? Dat wil ik meemaken”.  Nu zo’n twee jaar later ben ik hier nog steeds enthousiast over en dient het ook mijn persoonlijk leven.

Binnen het 28 dagen programma van SolutionS  is dramatherapie  een vast onderdeel waar  cliënten  twee maal per week aan deelnemen. In 28 dagen doen de cliënten acht sessies . Naast dit vaste programmaonderdeel biedt dramatherapie ook de mogelijkheid om individueel  sessies  te volgen. Verwijzing hiervoor gebeurt in het multidisciplinair overleg. De acht groepssessies zijn verplicht en vallen onder het vaste programma van SolutionS-Center.

Binnen de acht sessies komen acht thema’s aan bod die betrekking hebben op verslavingsproblematiek.

De thema’s

  • Schaamte en schuld
  • Bijstellen van gedrag
  • Ik en de ander
  • Stilstaan bij jezelf
  • Overgave en vertrouwen
  • Slick….het stemmetje wat we verslaving noemen
  • Spelen met schade
  • Spelen met emotie

Een kenmerk van de uitvoering is dat deze thema’s voor de cliënten persoonlijk gemaakt worden waardoor zorg op maat gewaarborgd blijft. Daarbij speel ik als therapeut in op persoonlijke problematiek en de heersende dynamiek die tijdens het verloop van de sessie speelt.

Van oorsprong is dramatherapie een therapievorm die word ingezet bij cliënten die vanwege persoonlijke kenmerken, beperkingen en mogelijkheden het nodig hebben om ‘ervarend’ te leren. Dramatherapie past uitstekend bij een langdurig behandeltraject. Ik denk dat de wijze waarop SolutionS dramatherapie vormgeeft als ‘vernieuwend’ en ‘innovatief’ beschouwd mag worden. Dit ‘vernieuwende’ komt tot uiting in mijn houding tijdens de sessies.  Ik stel mij actief participerend op  ten opzichte van zaken die spelen in het hier en nu en spits dit toe op de personen in de groep. Het vernieuwende in de uitvoering is de structuur. Deze is als volgt: opening, check-in rondje, psycho-educatie  t.a.v. het thema, spel en oefening afgestemd op het thema. Deze opzet maakt dat ‘ervarend leren’ aangevuld word met psycho-educatie.  De combinatie van het voorafgaande aangevuld met de houdingsaspecten van mij als therapeut maakt dat dramatherapie inmiddels een gewaardeerd onderdeel is geworden van het 12 Stappen programma binnen SolutionS.

Het komt dan ook geregeld voor dat ik,  ondanks het langzaam rijdende verkeer op de A1, volmaakt tevreden naar het Oosten terugrijd.

Manu Brouwer
Dramatherapeut SolutionS