Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Nieuwe stichting SolutionS SupportS biedt financiële steun voor baanbrekende verslavingszorg en onderzoek

SolutionS SupportS

In 2023 is Stichting SolutionS SupportS opgericht met een heldere en ambitieuze missie: het financieel ondersteunen van vooruitstrevende initiatieven en organisaties die het Twaalf Stappen Minnesotamodel toepassen bij de behandeling van verslaving. Deze stichting speelt een cruciale rol in het bevorderen van innovatie binnen en buiten SolutionS-Center door financiering te bieden voor projecten die anders niet mogelijk zouden zijn door reguliere budgetbeperkingen.

De stichting richt zich op een breed scala aan projecten. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

  • Onderzoek naar langetermijneffecten van het Twaalf Stappen Minnesotamodel: Dit project onderzoekt de effectiviteit van het model over een langere periode, wat essentieel is voor de doorontwikkeling van behandelmethoden.
  • Pilotprogramma’s voor nieuwe zorgvormen: Experimentele behandelingen die kunnen leiden tot betere resultaten voor cliënten.
  • Workshops en seminars voor (ex-)cliënten: Deze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van duurzaam herstel en het verstrekken van nuttige vaardigheden voor het leven na de behandeling.
  • Financiële bijstand voor de eigen bijdrage van cliënten: Specifieke steun aan cliënten die de kosten voor hun behandeling niet kunnen dekken.

“Met Stichting SolutionS SupportS streven we ernaar om een verschil te maken in de levens van mensen die met verslaving kampen,” zegt de voorzitter van de stichting. “We geloven dat door het investeren in innovatieve zorgvormen en onderzoek, we samen kunnen werken aan effectievere behandelingen en uiteindelijk aan een maatschappij waarin herstel van verslaving toegankelijk is voor iedereen.”

De stichting heeft niet alleen tot doel om het Minnesotamodel te bevorderen, maar ook om investeringen te doen in vastgoed en locaties die essentieel zijn voor de ondersteuning van deze organisaties. Daarnaast faciliteert het fonds verder onderzoek en ontwikkeling naar verslaving, herstelmethodes en aanverwante projecten.

Voor meer informatie over de huidige en toekomstige projecten die gefinancierd worden door Stichting SolutionS SupportS, kunt u de donatiepagina bezoeken op https://solutions-supports.nl/doneren/. Hier leest u meer over hoe uw bijdrage direct impact kan hebben op het leven van mensen en het bevorderen van effectieve behandeling van verslaving.

Met deze inspanningen zet Stichting SolutionS SupportS zich in om een leider te zijn in de ontwikkeling van revolutionaire verslavingszorg.