FAQ

Veelgestelde vragen

Waarom wordt er zo vastgehouden aan het 12 stappen plan?

Allereerst: het 12 Stappen model is geen behandeling. Je kunt het opvatten als een paradigma. Een paradigma, of denkmodel, is een set met regels en voorschriften waarmee je een bepaald vraagstuk te lijf kunt gaan. De grote vernieuwing in de jaren dertig van de vorige eeuw was dat een verslaafde niet meer werd gezien als krankzinnige of als een idioot: voor het eerst werd verslaving opgevat als een hersenziekte. Eén van de allergrootse voordelen daarvan was dat de verslaafden niet meer gemarginaliseerd werden, maar met respect benaderd en behandeld.

Naarmate de kennis over de ziekte zich ontwikkelde, groeide ook het aantal zogenaamde evidence-based therapievormen. Evidence-based wil zeggen dat er voldoende wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van de therapie. SolutionS maakt gebruik van verschillende evidence-based behandelprogramma-onderdelen: Cognitieve gedragstherapie (CGT), Psychotherapie, Motiverende gesprekstechnieken (MI), Hartcoherentie (Stress/Burn-out reductie), Drama, Beeldend en lichaamswerk.

Belangrijk om te weten is dat verslaving een primaire stoornis is. Dat wil zeggen: niet veroorzaakt door onderliggende problematiek. Er heeft zich een verandering in het brein voorgedaan, die helaas niet volledig omkeerbaar is. Door de plasticiteit van het brein kan er wel een deel van de schade herstellen, maar niet compleet. Er zijn blijvende “paden” in de hersenen aangelegd.

Een voorbeeld dat je wellicht herkent: een vrouw heeft gedurende vijf jaar een nicotineverslaving ontwikkeld. Op het moment van stoppen rookt de vrouw twee pakjes sigaretten per dag. Ze blijft abstinent van nicotine gedurende drie jaar. Geheel onverwacht loopt haar huwelijk op de klippen en ze begint weer met roken. Na drie dagen zit al weer op die twee pakjes sigaretten. De stress kan verklaren waarom ze weer is gaan roken, maar die stress kan niet verklaren waarom ze zoveel sneller weer op die twee pakjes zit. Dat wordt veroorzaakt door de chronische verandering in haar brein. De wetenschap heeft nog geen oplossing voor dit probleem. Vandaar dat SolutionS in haar behandeling de nadruk legt op de gedragsverandering (80%) en maar klein deel de focus legt op het middel (20%) zelf.

Wanneer ben je nu precies verslaafd?

Het wordt steeds duidelijker dat je machteloos bent over het middel of het gedrag waaraan je verslaafd bent. Het middel of gedrag neemt het stuurwiel over. Je leeft in de ban daarvan. Je probeert te minderen of zelfs te stoppen. En keer op keer lukt het niet. Als je weer begint, merk je ook dat de mateloosheid steeds grotere vormen aanneemt. De consequenties worden steeds heviger en je leven raakt daardoor stuurloos. Je raakt van het spoor af en je ‘verliezen’ stapelen zich op.

Relaties staan op breken, werk en/of studie komen in het slop. Je gezondheid neemt zienderogen af. De financiële problemen worden steeds omvangrijker. Kortom: de chaos neemt toe. Je wereld wordt steeds enger. Je realiseert je dat je verslaafd bent en dat je hulp nodig hebt; professionele hulp.

Waar kan ik terecht om de best mogelijke hulp te krijgen?

Reguliere instanties werken uiterst traag. De eerste afspraak kost al behoorlijk wat moeite. Het vervolg neemt weken tijd in beslag, een eventuele opname vaak maanden. Dit is in veel gevallen de realiteit. En dan hebben we het nog niet over de inhoudelijke aanpak van de feitelijke behandeling binnen de reguliere zorg. Of het profiel van de gemiddelde patiënt. Over de nazorg maar gezwegen. Binnen de particuliere verslavingszorg, met SolutionS als de uitgesproken autoriteit, kun je onmiddellijk een afspraak maken.

De klinieken van SolutionS, met voorop SolutionS Center in Nederland, kennen geen wachttijden en werken met het 12 Stappen Minnesota Model. Naadloos aansluitend op het kliniekverblijf geldt een zeer intensief nazorgtraject voor tenminste de eerste drie maanden. De effectiviteit van de behandeling in de private sfeer ligt onvergelijkbaar hoger, dan binnen de reguliere zorg.

Wanneer moet je intern behandeld worden? Kan het niet ambulant?

Wanneer de verslaving heeft toegeslagen en je leven ontregeld is, kunnen de consequenties ingrijpend zijn. Je relatie staat ernstig onder druk of is zelfs al over, je werk of studie gaat niet goed en je gezondheid laat steeds nadrukkelijker te wensen over. Dan is een snelle opname in een kliniek de meest efficiënte oplossing. Een ambulant programma heeft per definitie haar beperkingen. Daar staat tegenover dat als je er vroeg genoeg bij bent, een ambulant- of intensieve deeltijdbehandeltraject wel degelijk de gewenste corrigerende werking kan bieden. Wel graag met daaraan verbonden een bindende afspraak dat als de ambulante invulling van de behandeling niet het gewenste resultaat oplevert, er alsnog gekozen wordt voor een klinisch traject.

Hoe ziet de behandeling eruit in zo’n kliniek?

Het programma is intens en geldt zeven dagen per week. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. De nadruk ligt op groepstherapie. Met de gewenste ruimte voor één-op-één-gesprekken. Binnen het programma is er ruimte voor allerlei activiteiten alsmede de ontwikkeling van de noodzakelijke spirituele inzichten. Daardoor wordt het programma zeer gevarieerd en geldt er een maximaal rendement. De inhoudelijke aanpak wordt gedragen door het 12 Stappen Minnesota Model. De ervaringsdeskundigheid van de staf maakt het programma maximaal inzichtelijk. De onderlinge verhouding tussen therapie, activiteiten en spiritualiteit helpen het effect van de totale behandeling te optimaliseren.

Wat gebeurt er als ik uit de kliniek kom?

Het verblijf in de afkickkliniek staat in het teken van het stoppen. Zodra je terugkomt uit de kliniek, geldt het onderwerp ‘gestopt blijven.’ En dat is een hele andere kunst. Daar hoort onverbrekelijk het cruciale onderwerp bij van de terugvalpreventie.

In de kliniek behandelen we de eerste paar stappen van het Twaalf Stappen Minnesota Model. De rest van de stappen staat centraal in het nazorgprogramma. Bovendien geldt hier als centraal onderwerp het hoofdstuk ‘Verandering.’ Het doorvoeren van alle noodzakelijke en gewenste veranderingen om de kwaliteit van het leven in al haar facetten significant te verhogen.
Het nazorgprogramma is buitengewoon intensief en sluit naadloos aan op het kliniekverblijf. Elke week een groep. Continu mogelijkheid tot overleg en advies. Juist in alarmsituaties. Bovendien zijn er individuele sessies, voor zowel de hoofdpersoon als (separaat) de naasten.

Ook zetten we ons maximaal in om de brug te bouwen tussen onze hulp en de zelfhulpgroepen, om zo de cliënt in staat te stellen zich te verzekeren van een blijvende steun in de rug. We richten ons daarbij onder andere op de Alcoholic Anonymous, Narcotics Anonimous, Cocaine Anonimous, Gambling Anonimous, Sex and Love Addiction Anonimous en voor naasten- en familieleden Al-Anon.

Hoe ziet een ambulant programma eruit?

Een ambulante– of deeltijdbehandeling is voor iedereen die zich geheel van middelen wil onthouden of klaar is voor normalisering van gedrag. Binnen de ambulante behandeling die SolutionS biedt, wordt het 12 Stappen Minnesota Model gecombineerd met o.a. cognitieve gedragstherapie, motiverende gesprekstechnieken, mindfulness en burn-out preventie. Het uitgangspunt van de behandeling is volledige onthouding bij een middelenverslaving of normalisering van gedrag bij gedragsverslavingen, zoals gokverslaving.

Wat is een detoxbehandeling?

Detoxificatie is gelijk aan ontgifting. De eerste stap in de behandeling is het grondig ontgiften van het lichaam en het zorgen dat tegelijkertijd de fysieke conditie op het gewenste niveau komt te liggen om adequaat te kunnen starten met de therapie. Niet iedereen heeft een detox nodig. In de praktijk neemt een detox van alcohol of drugs tenminste vijf, maar vaak niet meer dan tien dagen in beslag. Een uitzondering geldt voor medicijn-, en GHB-verslaafden, waarbij de detox substantieel meer tijd kan vergen.

Een detoxbehandeling vindt plaats onder begeleiding van een daartoe gespecialiseerde arts en wordt gecoördineerd door op dit terrein ervaren verpleegkundigen, uitgaande van een 24 uur per etmaal observatie.

Stel vrijblijvend jouw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.