Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

William James

William James

“The greatest discovery of my generation is that a human being can alter his life by altering his attitudes.”

William James was een Amerikaanse filosoof en psycholoog, geboren op 11 januari 1842 in New York City. Hij was een belangrijke figuur in de ontwikkeling van de Amerikaanse filosofie en wordt vaak beschouwd als de vader van de Amerikaanse psychologie.

James was een voorstander van pragmatisme, een filosofie die stelt dat de waarheid van een idee of theorie wordt bepaald door de praktische toepasbaarheid ervan. Hij was ook een belangrijke invloed op de ontwikkeling van de moderne psychologie en richtte zich voornamelijk op de studie van het menselijk bewustzijn en de menselijke ervaring.

In de context van AA en het Twaalfstappenprogramma is James vooral bekend vanwege zijn ideeën over spirituele ervaringen en het belang van persoonlijke groei en ontwikkeling. Hij geloofde dat het mogelijk was om een spirituele ervaring te hebben zonder dat deze was gekoppeld aan een specifieke religieuze overtuiging en dat deze ervaringen konden leiden tot een diepgaande persoonlijke groei en verandering.

James’ werk is van invloed geweest op de ontwikkeling van het Twaalfstappenprogramma en heeft bijgedragen aan het begrip van de rol van spiritualiteit en persoonlijke groei bij herstel van verslaving. Zijn nalatenschap als filosoof en psycholoog blijft van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van moderne denkbeelden over de menselijke ervaring en het menselijk bewustzijn. James overleed op 26 augustus 1910, maar zijn invloed blijft tot op de dag van vandaag voortleven.