Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Jack Alexander

Jack Alexander

“There is no specious excuse for drinking which the troubleshooters of Alcoholics Anonymous have not heard or used themselves.”

Jack Alexander was een journalist en auteur die bekendheid verwierf met zijn artikel “Alcoholics Anonymous: Freed Slaves of Drink, Now They Free Others”, dat in 1941 werd gepubliceerd in The Saturday Evening Post.

In het artikel beschreef Alexander de opkomst van AA en de verhalen van enkele van zijn leden, waaronder oprichters Bill W. en Dr. Bob. Het stuk was een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van AA en droeg bij aan de groei van de organisatie.

Alexander benadrukte het belang van nederigheid en dienstbaarheid binnen AA en de kracht van het delen van persoonlijke verhalen in de strijd tegen alcoholisme. Zijn artikel hielp bij het doorbreken van het stigma rondom alcoholisme en het inspireren van mensen om hulp te zoeken.

Naast zijn werk met AA, schreef Alexander ook over politiek en maatschappelijke kwesties voor publicaties als The New York Times en Newsweek. Hij werd bekroond met een Pulitzerprijs voor zijn werk als journalist.

Jack Alexander overleed op 12 juli 1975, maar zijn invloed op de geschiedenis van AA en de strijd tegen alcoholisme blijft tot op de dag van vandaag voortleven.