Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Dr. Silkworth

Dr. Silkworth

Dr. William Duncan Silkworth, geboren op 1 december 1873 in New York City, was een belangrijke figuur in de ontwikkeling van Alcoholics Anonymous (AA) en het Twaalfstappenprogramma. Als arts en psychiater had hij een diepgaand inzicht in de aard van alcoholisme en de geestelijke en lichamelijke gevolgen ervan.

Dr. Silkworth werkte in de jaren 1930 als behandelend arts in het Towns Hospital in New York City, waar hij veel patiënten behandelde die leden aan alcoholisme. Hij was een voorstander van het idee dat alcoholisme een ziekte was en dat het gebruik van alcohol een allergische reactie kon veroorzaken bij mensen die eraan leden.

In 1934 behandelde Dr. Silkworth de medeoprichter van AA, Bill Wilson, en introduceerde hem in de principes van de Oxford Group, een spirituele beweging die gericht was op persoonlijke groei en moraliteit. Dr. Silkworth begreep de waarde van spiritualiteit en moraliteit bij het overwinnen van alcoholisme en inspireerde Bill om het Twaalfstappenprogramma te ontwikkelen, dat gericht is op persoonlijke groei, nuchterheid en het helpen van anderen.

Dr. Silkworth bleef betrokken bij AA en het Twaalfstappenprogramma en was een belangrijke mentor voor de vroege leden. Zijn inzichten in de aard van alcoholisme en de rol van spiritualiteit en moraliteit bij herstel zijn van onschatbare waarde geweest voor de ontwikkeling van AA en hebben geleid tot een revolutie in de manier waarop verslaving wordt begrepen en behandeld. Dr. Silkworth overleed op 16 maart 1951, maar zijn nalatenschap leeft voort in de duizenden levens die zijn veranderd door AA en het Twaalfstappenprogramma.