Top

Verwijzingsprocedure

SolutionS Center / Behandeling van verslaving  / Verwijzers / Verwijzingsprocedure

Procedure voor het verwijzen van uw patiënt

Nadat u en uw patiënt besloten hebben om de verslaving bij SolutionS te laten behandelen, kunt u of uw patiënt een intakegesprek aanvragen via de website of telefonisch. Dit intakegesprek vindt plaats bij SolutionS Center in Amersfoort.

De patiënt heeft hiervoor verschillende documenten nodig:

  • Uw verwijsbrief
  • Zijn of haar medisch dossier, inclusief een medicatielijst
  • Een legitimatiebewijs
  • Een verzekeringspas

Op basis van het intakeverslag blijkt of behandeling of opname van uw patiënt mogelijk en noodzakelijk is. Vanaf dat moment kan de patiënt, indien de psychiater en therapeut een acute opname noodzakelijk achten, direct opgenomen worden in SolutionS Center Voorthuizen. In alle andere situaties wordt de behandeling binnen een week gestart.

Kosten

Aan de behandeling bij SolutionS Center zijn verschillende kosten verbonden, welke deels vergoed worden door de zorgverzekeraar.

Behandel- en verblijfkosten

SolutionS is een toegelaten GGZ-instelling volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Deze status zorgt ervoor dat de behandel- en verblijfskosten worden vergoed vanuit de verplichte basisverzekering die elke Nederlander heeft. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar.

Voor een ambulante en klinische behandeling vraagt SolutionS geen zelfstandige bijdrage. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Deposito

Voor een klinische behandeling vraagt SolutionS wel een deposito van € 500,-. Dit deposito kan tijdens de kliniekopname gebruikt worden voor de betaling van rookwaren en kosten voor persoonlijk verzorging e.d. (de cliënt mag bijvoorbeeld geen sigaretten meenemen naar de kliniek). Na de kliniekopname krijgt de cliënt het restant van het deposito teruggestort.

Stel vrijblijvend uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.