Vacature: Praktijkopleider l GZ-psycholoog

Het verschil maken voor en met mensen die het verschil nodig hebben. Samen in een team van betrokken professionals waarin iedereen zijn of haar eigen ervaringen en expertise inzet om met onze cliënten het beste resultaat te behalen. Dat betekent werken bij SolutionS.

Vacature Praktijkopleider | GZ-psycholoog

Standplaats: Amersfoort / Bussum / Voorthuizen
Uren per week: 18 – 36 uur per week
Salaris: tot € 8.428
Contract: Tijdelijk, met intentie tot vast
Start: Direct

De functie

Jij bent als praktijkopleider verantwoordelijk voor het ontwikkelen, organiseren en faciliteren van de praktijkopleiding voor GZ-psychologen met als doel het realiseren van de opleidingssituatie conform de kwaliteitseisen van de Stichting Psychologische Vervolg Opleidingen Nijmegen (SPON.) Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit organiseert de opleiding.

De praktijkopleider fungeert als beleidsmaker, coördinator, kwaliteitsbewaker en ‘troubleshooter’. De praktijkopleider is ook adviseur t.a.v. opleidingsbeleid m.b.t. gedragswetenschappers.

Wat doe je?

 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en inhoud van het door de SolutionS te verzorgen deel van de gz-opleiding.
 • Je hebt de bevoegdheid om in te grijpen door de lijn heen, indien het belang van de opleiding of opleideling dit vereist;
 • Je bent verantwoordelijk voor een goed opleidingsklimaat en een goede positionering van de gz-opleiding binnen SolutionS. Je onderhoudt hiertoe contact met het management binnen de verschillende zorgeenheden. Ook ga je over de aanlevering van gegevens ten behoeve van de indiening van subsidieaanvragen bij het opleidingsfonds.
 • Je bent verantwoordelijk voor een onderbouwde verdeling van opleidingsplaatsen binnen SolutionS, je onderhoudt hiervoor contact met de directie en de managers en toetst de opleidingsplaatsen aan kwaliteits- en erkenningscriteria.
 • Je bent met de directie verantwoordelijk voor de vacaturestelling en selectieprocedure voor kandidaten voor de opleiding en ziet in nauwe samenwerking met HRM toe op een juist verloop daarvan.
 • Je onderhoudt contacten met en vertegenwoordigt SolutionS bij externe contacten met de opleidingsinstituten, collega-instellingen en beleids- en overheidsinstellingen die op dit terrein werkzaam zijn.
 • Je draagt zorg voor afstemming met de overige opleidingsactiviteiten binnen de organisatie.
 • Je draagt zorg voor de omschrijving van het opleidingsplan, voor de benoeming van werkbegeleiders en supervisoren en ziet toe op een goed en juist verloop van de opleiding.
 • Je zorgt voor de halfjaarlijkse of jaarlijkse evaluaties van de opleidelingen die onder jouw verantwoordelijkheid vallen en ondertekent deze samen.
 • Je doet voorstellen om maatregelen te nemen wanneer de voortgang van het leertraject stagneert. Je overlegt daartoe met de hoofdopleider en stemt af over te nemen stappen.
 • Je overlegt met opleiding en werkbegeleider als je meent dat het cursorisch gedeelte van de opleiding niet voldoet voor zijn PIOG.
 • Je meldt in overleg met de directie aan de hoofdopleider als de opleidingsplaats niet (meer) voldoet aan de erkenningsvoorwaarden
 • Je kunt duidelijk omschreven taken delegeren aan werkbegeleiders, eisen stellen aan hen en aan degenen die werkbegeleiding en supervisie geven;
 • Je zorgt zo nodig voor deskundigheidsbevordering ten aanzien van supervisoren en werkbegeleiders.
 • Je onderhoudt contact met de opleidingsinstelling en neemt deel aan relevante overlegstructuren bij de opleidingsinstellingen.
 • Je bemiddelt waar nodig en waar mogelijk bij klachten of conflicten die binnen de praktijkopleiding ontstaan.

De taak van praktijkopleider neemt zo’n 8 uur per week in beslag. In de resterende uren vervul je de rol van regiebehandelaar met de volgende taken:

 • Voeren van intakegesprekken met cliënten, formuleren van een zorgadvies of doorverwijzing
 • Bespreken en vastleggen van de afspraken in een behandelplan
 • Voeren van evaluatiegesprekken met cliënten tijdens en aan het einde van hun behandeling
 • Deelnemen aan multidisciplinaire overleggen
 • Contact met systemen van cliënten, verwijzers en collega-instellingen
 • Participeren in groepstherapie
 • Voeren van individuele behandelgesprekken en desgewenst participeren in groepstherapie
 • Geven van supervisie aan behandelaren
 • Vanuit regiebehandelarenoverleg meedenken over beleidsvraagstukken

Het team regiebehandelaren bestaat uit GZ-psychologen, verslavingsartsen, klinisch psychologen en psychiaters.

Wie zoeken wij?

De ideale kandidaat voor deze functie heeft:

 • Een geldige registratie als GZ-psycholoog of klinisch psycholoog van minstens 5 jaar
 • Affiniteit met het 12 stappen Minnesota model
 • Proactieve en kritische houding

Verder durf je besluiten te nemen in het belang van de cliënt en ben je flexibel inzetbaar op meerdere locaties, als dat van je gevraagd wordt.

Wat bieden wij?

 • Een goed salaris (maximaal € 8.428 bruto o.b.v. 36 uur per week), een structurele 13e maand van 8,33%, vakantiegeld van 8%, reiskostenvergoeding 0,21 per kilometer, pensioenregeling, 166 verlofuren en 35 extra verlofuren naast het wettelijke- en bovenwettelijke verlofuren (in totaal 201 uren o.b.v. 36 uur), € 500 balansbudget per jaar o.b.v. 36 uur en dit kan ingezet worden in tijd, geld of opleiding
 • Studiereis naar Minnesota
 • Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en verder door te groeien o.b.v. ons opleidingsplan
 • Laptop, auto en telefoon indien nodig afhankelijk van je werkzaamheden
 • Bij goed functioneren uitzicht op een vast contract
 • Alle ruimte voor eigen initiatieven en ideeën
 • Werken in een betrokken en bevlogen team waar je warm wordt ontvangen

Over SolutionS

Sinds 2008 biedt SolutionS mensen een nieuwe kans in hun leven door te helpen bij het herstel van hun verslaving. In Nederland zijn we grondlegger van het Minnesota model als succesvolle behandelmethode.

Wij bieden zowel ambulante therapie als een integraal klinisch programma gericht op de behandeling van dosering- en verslavingsproblemen, voornamelijk alcohol, drugs, gokken en medicijnen. Uiteraard behoort ook een online-behandeling tot ons aanbod.

Werken vanuit en met respect, openheid, eerlijkheid en bereidwilligheid, staat bij ons centraal. Elke dag zie je de enorme impact die we hebben op het leven van onze cliënten.

q

Suzanne
GZ-Psycholoog

“God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, moed om te veranderen wat ik kan veranderen en de wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.”  Een quote van Reinhold Niebuhr.

“Deze quote helpt mij eraan te herinneren dat ik als mens en als hulpverlener de ziekte verslaving niet kan controleren, genezen of veranderen. Wanneer iemand in actieve verslaving kiest voor herstel en om hulp vraagt is dit een ander verhaal. In mijn werk bij SolutionS mag ik een bijdrage leveren aan het hervinden van iemand zijn levensgeluk, gezondheid en verbinding met familie. En daar ben ik dankbaar voor.”

Frank Bish

Frank Bish
Psychiater

Frank op Linkedin

“Nadat ik op de Zorgkaart.nl alle beoordelingen had gelezen, dacht ik dat Solutions wellicht een fijne werkplek zou kunnen zijn; met name de professionaliteit, de gedreven inzet en de warme betrokkenheid die ik uit de beoordelingen meende te halen, spraken me aan. Nu ik sindsdien meerdere jaren bij Solutions werk is die aanname van professionaliteit, gedreven inzet en warme betrokkenheid alleen maar verder versterkt, en ben ik er trots op een onderdeel van het team te mogen zijn!”

William Donker

William Donker
Verslavingscoach

William op Linkedin

“Herstellen is door je pijn heen gaan.” Dit komt in mijn werk als aftercare counselor bij SolutionS regelmatig terug in de gesprekken. Ook mijn eigen ervaring is dat je alleen op deze manier kunt herstellen: door je pijn heen gaan. Wat werken bij SolutionS zo fijn maakt is dat we hier dezelfde ideeën delen. Ik werk 21 jaar in de verslavingszorg en SolutionS is dé plek waar nieuwe onderzoeken direct geïmplementeerd worden in de dagelijkse behandeling en dat maakt SolutionS vooraanstaand in deze specifieke zorg.

Mijn bijdrage aan het herstel van onze cliënten is dat ik een stukje mag meereizen in hun verhaal, mijn ervaringen met hen mag delen en hen een spiegel kan voorhouden zodat de focus op hun eigen herstel blijft.

Interesse?

Is deze functie echt iets voor jou? Dan wordt het tijd dat we je ontmoeten! Vul onderstaand formulier in en stuur ons je cv en motivatie. Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Indry Wardhani via 033 – 204 8550.

Direct solliciteren

 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx, otf, txt, Max. bestandsgrootte: 20 MB.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.